BUSINESS EDU

Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego – jakie ma cele

komitet ds. kryzysu klimatycznego

Postępujące zmiany klimatyczne stanowią ogromne zagrożenie dla ludzkości. Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk kierowany jest przez Prof. Szymona Malinowskiego z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zastąpił on Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego (działający w latach 2020-2022). Grupa liczy 26 ekspertów z różnych dziedzin wiedzy (m.in. architekci, inżynierowie, psychologowie, ekonomiści, chemicy, biolodzy, wirusolodzy, kulturoznawcy).

Czym jest Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego?

Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego powołano 4 lipca 2023 roku. Gremium tworzy 26 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki. Zmiany klimatyczne zaliczane są to najgroźniejszych problemów współczesnego świata. Naukowcy będą na bieżąco informować społeczeństwo nie tylko o zagrożeniach, ale również rozwiązaniach mających na celu m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wszystkie publikowane informacje będą sprawdzone i wiarygodne. Jest to jedna z metod walki z fake nawsami, które zalewają sieć.

W latach 2020-2022 przy PAN funkcjonował Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego, który zakończył swoją działalność już ponad rok temu. Poprzednie gremium skupiało się na neutralności klimatycznej Polski. Głównym zadaniem członków ugrupowania było redagowaniu rekomendacji umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów. Współpraca ze społeczeństwem nie była jednak wystarczająca. W internecie pojawiło się mnóstwo fałszywych treści – wprowadzają one czytelników w błąd, a nawet wywołują lęk i panikę.

Najważniejsze zadania Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego

Komitet ds. Kryzysu Klimatycznego tworzy 26 pracowników naukowych, którzy reprezentują różne dziedziny nauki. To właśnie dzięki temu możliwe jest kompleksowe podejście do sprawy, a także wypracowanie nieoczywistych rozwiązań. Członkowie gremium wzajemnie się uzupełniają, tak aby zwiększyć efektywność przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Do celów omawianego ugrupowania można zaliczyć:

  • Przekazywanie społeczeństwu potwierdzonych informacji dotyczących narastającego kryzysu klimatycznego. Jednym z priorytetowych zagadnień jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Dzięki temu zmniejszy się znaczenie fałszywych wiadomości, które zawierają nieaktualne lub nieprawdziwe treści. Wystarczy urządzenie z internetem, aby w dowolnym momencie uzyskać dostęp do zweryfikowanych publikacji.
  • Kolejnym istotnym zadaniem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej adaptacji do zmian klimatu. Uciążliwe zjawiska pogodowe (m.in. susze, opady o dużej intensywności, długotrwałe upały, trąby powietrzne, huragany) nie tylko zmniejszają komfort życia, ale również przynoszą ogromne straty w wielu sektorach gospodarki. Proces adaptacyjny wymaga indywidualnego podejścia, gdyż na terenie kraju występują obszary szczególnie narażone.
  • Do celów Komisji ds. Kryzysu Klimatycznego można zaliczyć również opracowywanie rekomendacji dotyczących polityki klimatycznej. Gremium składa się z naukowców i badaczy, którzy wspólnymi siłami opracowują zalecania adaptacyjne oraz mitygacyjne. Wszystkie wskazania redagowane są zgodnie z najnowszą wiedzą. Obejmują działania na szczeblach samorządowych oraz rządowych.
  • Eksperci współpracują ze społeczeństwem, a tym samym są otwarci na inicjatywy związane z ochroną klimatu i procesem adaptacyjnym. Członkowie komisji zapewniają wsparcie merytoryczne.
  • Następnym zadaniem gremium jest regularne publikowanie komunikatów, dzięki którym społeczeństwo będzie mogło lepiej zrozumieć postępujące zmiany klimatyczne (przyczyny i skutki). Szczegółowe przedstawienie kluczowych zagadnień podniesie świadomość na temat kryzysu klimatycznego, a także metod przeciwdziałania zagrożeniom.
  • Członkowie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego będą cyklicznie spotykać się z przedstawicielami samorządów, instytucji publicznych, rządu. Specjaliści mają prawo do uczestnictwa w konsultacjach, debatach publicznych, procesach legislacyjnych dotyczących kwestii klimatycznych.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin