FUNDUSZE UE

Fundusze unijne 2021-2027: szansa na rozwój i transformację Polski

fundusze unijne 2021 2027

Polska stoi przed ogromną szansą rozwoju i transformacji dzięki rekordowej kwocie 76 mld euro z funduszy unijnych na lata 2021-2027. Środki te, w przeliczeniu na złotówki dające około 350 mld zł, stanowią potężny zastrzyk gotówki dla polskiej gospodarki.

Pieniądze te zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

 • 60% trafi do programów krajowych, koordynowanych przez rząd centralny.
 • 40% trafi do 16 województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Priorytety inwestycyjne

Środki unijne będą inwestowane w kluczowe obszary dla rozwoju Polski, w tym:

 • Przedsiębiorczość: Wsparcie dla małych i średnich firm, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój innowacji.
 • Badania i rozwój: Wzmocnienie potencjału naukowego Polski, zwiększenie nakładów na badania i rozwój.
 • Energetyka i klimat: Transformacja w kierunku czystej energii, walka z zanieczyszczeniem powietrza, ochrona środowiska.
 • Cyfryzacja: Rozwój infrastruktury cyfrowej, zwiększenie dostępu do internetu, e-usługi.
 • Edukacja: Poprawa jakości kształcenia, zwiększenie dostępności edukacji, rozwój umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
 • Sprawy społeczne: Włączenie społeczne, walka z ubóstwem, poprawa dostępu do usług publicznych.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Dodatkowo 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie wspierać transformację regionów uzależnionych od wydobycia węgla kamiennego i brunatnego. Środki te zostaną przeznaczone na:

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorstw: Wsparcie w dywersyfikacji działalności i tworzeniu nowych miejsc pracy.
 • Inwestycje w infrastrukturę: Budowa nowych dróg, linii kolejowych, szkół i szpitali.
 • Przekształcanie terenów poprzemysłowych: Rekultywacja terenów po kopalniach i tworzenie nowych stref przemysłowych.
 • Kształcenie i przekwalifikowanie pracowników: Pomoc w dostosowaniu się do zmian na rynku pracy.

Województwo dolnośląskie

W ramach RPO dla województwa dolnośląskiego przeznaczono kwotę 0,870 mld euro. Środki te zostaną zainwestowane w następujące obszary:

 • Innowacyjna gospodarka: Wsparcie dla badań i rozwoju, transfer technologii, tworzenie nowych firm.
 • Zielona energia: Rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej.
 • Cyfrowa Dolina Dolnego Śląska: Budowa infrastruktury cyfrowej, rozwój e-usług.
 • Kapitał ludzki: Edukacja, szkolenia, włączenie społeczne.
 • Infrastruktura transportowa: Budowa i modernizacja dróg, linii kolejowych i lotnisk.

Podsumowanie

Fundusze unijne 2021-2027 to ogromna szansa dla Polski na rozwój i transformację. Inwestycje w kluczowe obszary gospodarki, takie jak przedsiębiorczość, badania i rozwój, energetyka i klimat, cyfryzacja, edukacja i sprawy społeczne, przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków i zwiększenia konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin