FUNDUSZE UE

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

Cel programu „Racjonalna gospodarka odpadami”

Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, zapobieganie powstawania odpadów, budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspieranie inwestycji w modernizację systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej.

Jakie są warunki programu?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, należy je składać w terminie: od 06.12.2021 r. do 30.12.2022 r.
Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie to 1 mld zł, a forma dofinansowania to dotacja i pożyczka.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 100 mln zł, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 400 mln zł,

  • okres trwałości inwestycji: 5 lat liczonych od roku następującego po roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego inwestycji;
  • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Rodzaje inwestycji:
Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Okres kwalifikowania kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/nabor-wnioskow-dla-czesci-3-ze-srodkow-nfosigw-zgromadzonych-na-rachunku-funduszu-modernizacyjnego

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin