FUNDUSZE UE

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Ministerstwo Rozwoju, już po raz drugi w tym roku, ogłosiło nabór wniosków na działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór ten skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, także dużych, a wsparcie udzielane będzie na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Projekt może zatem obejmować budowę lub rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego przedsiębiorstwa, poprzez inwestycje w nieruchomości, budynki, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Wnioski można składać od 20.11.2017 do 19.01.2018

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia szczegółowych warunków realizacji projektu w ramach powyższego naboru.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin