BUSINESS FOCUS

Nowelizacja ustawy o OZE – regulacje dotyczące biometanu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Projekt ustawy otrzymał wpis do wykazu prac Rady Ministrów. Wprowadzenie nowych przepisów jest potrzebne ze względu na zobowiązania Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, wynikające z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych.
Istotnym punktem w projekcie ustawy jest rozwój sektora biometanu. Co dokładnie przewidują w tej kwestii nowe przepisy?

Wprowadzenie definicji biometanu

Wprowadzenie definicji biometanu stanowi istotną kwestię pod względem formalno-prawnym. Ustalenie nowej definicji wpłynie na uporządkowanie rozwoju sektora biometanu. Nowa definicja biometanu obejmuje biogaz oraz biogaz rolniczy poddany procesowi oczyszczenia, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie go do sieci gazowych.

Ze względu na to, że nowe przepisy wskazują dwa rodzaje surowca wykorzystywanego do wytwarzania biometanu, pojawia się rozdzielenie tej działalności na dwa obszary:

  • biogaz, który podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • biogaz rolniczy, który podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Co niesie za sobą wprowadzenie definicji biometanu? Z komentarzy dotyczących projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, że zmiana w przepisów odnośnie biometanu ma przynieść pozytywne skutki. Przede wszystkim wytwórcy biometanu mogą spodziewać się uproszczenia obowiązków, które spoczywają na nich w związku z wymogami, wobec których istnieje obowiązek uzyskania koncesji.

Co jeszcze przewiduje projekt ustawy?

Oprócz wprowadzenia definicji biometanu, a także wyłączenia pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu, projekt ustawy o OZE, zakłada wprowadzenie także następujących zmian:

  • określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu – poprzez utworzenie „rejestru wytwórców biogazu” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • rozszerzenie przepisów o zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego. W szczególności jest to poszerzenie zakresu podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego;
  • możliwość wytwarzania biometanu w ramach działalności spółdzielni energetycznych;
  • uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia biogazu rolniczego;
  • wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu;
  • zmiana definicji paliw gazowych w ustawie – Prawo energetyczne.

“Wierzymy, że Odnawialne Źródła Energii to przyszłość Polski. Chcemy, aby miasta i gminy mogły poprawić efektywność energetyczną poprzez produkcję energii z odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych. Podczas Energy Industry Mixer III stwarzamy im możliwość spotkań biznesowych z inwestorami włoskimi, którzy posiadając doświadczenie w wykonywaniu takich projektów we Włoszech przedstawią propozycje rozwiązań dla Polski” – Fabrizio Bosetti, członek zarządu BGC GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12357005

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin