BUSINESS FOCUS

Biowodór – paliwo przyszłości

biowodór paliwo przyszłości

Biowodór ma znaczącą przewagę nad innymi rodzajami paliw. Stanowi jeden z elementów gospodarki o obiegu zamkniętym, dlatego potencjał jego wykorzystania jest tak duży. Czy biowodór to paliwo przyszłości?

Biowodór jako paliwo przyszłości

Biowodór uznawany jest za paliwo przyszłości, ponieważ ma szereg zalet, zwłaszcza jeśli porównuje się je do innych rodzajów paliw. Biopaliwo umożliwia czysty oraz wydajny proces spalania. Może być z powodzeniem wykorzystywane jako paliwo w pojazdach, ponieważ gwarantuje dużo niższy poziom emisji toksycznych spalin. Biowodór jest paliwem wytwarzanym dzięki użyciu mikroorganizmów i może być pozyskiwany z różnych źródeł. Wodór pochodzenia biologicznego powstaje z biomasy, a paliwo pochodzenia niebiologicznego z elektrolizy wody.

Metody pozyskiwania wodoru

Biowodór jest paliwem o bardzo wysokiej efektywności, a jego wykorzystanie może w bezpośredni sposób wiązać się ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, a także innych niekorzystnych substancji. Dużą rolę w pozyskiwaniu wodoru odgrywają metody biologiczne, które nie mają negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Biowodór powstaje w procesie fermentacji wodorowej. W metodach biologicznych do jego pozyskiwania wykorzystuje się odpady pochodzące z działalności rolniczej, przemysłu spożywczego, a także odpadów komunalnych oraz ścieków.

Biowodór w polityce europejskiej

Europejska polityka klimatyczna dąży do uzyskania neutralnej klimatycznie gospodarki. Wśród głównych celów działań wskazuje się przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Duże znaczenie ma wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ograniczanie emisji metanu na rzecz promocji rozwoju rynku biogazu oraz bio-nawozów. Produkcja biogazu z opadów rolniczych ma być wspierana w Krajowych Planach Strategicznych. Rozwój rynku biogazu w dużej mierze wiążę się z neutralnością węglową, a także zeroemisyjnością. Z tego względu biowodór jest nazywany paliwem przyszłości.

Biogaz a wykorzystanie odpadów

Biogaz może być pozyskiwany między innymi z odpadów, których ilość diametralnie się zwiększa. Może być wytwarzany ze składowisk odpadów, w których powinny się znajdować specjalne instalacje do jego pozyskiwania. Jednak może być również gromadzony z odpadów komunalnych, które także powinny obejmować odpowiednią instalację. Biogaz jest gromadzony w sposób zorganizowany, dzięki czemu możliwe jest sprawowanie większej kontroli nad całym procesem.

Biogaz w oczyszczalniach ścieków

Biopaliwo może być również pozyskiwanie w oczyszczalniach ścieków, jednak na terenie Polski system ten wciąż nie jest wystarczająco rozwinięty. Biogaz gromadzony w oczyszczalniach ścieków może prowadzić do uniezależnienia się tych jednostek, a także ograniczenia zakupu energii z sieci. Rozwój biogazu w oczyszczalniach ścieków ma na terenie kraju bardzo duży potencjał i może przynieść szereg korzyści środowiskowych, energetycznych, a także ekonomicznych.

Rola biogazu w OZE

Biogaz ma bardzo duże znaczenie również w przypadku regulacji prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Aktualnie szacuje się, że rynek biogazu będzie się na terenie kraju dynamicznie rozwijał, a rola biopaliwa będzie się wciąż zwiększała. Wiąże się to z wymogami unijnymi, które odnoszą się do sytuacji energetycznej Polski, ale także tendencjami europejskimi w sektorze energetycznym. Biopaliwo jest stabilnym źródłem odnawialnej energii elektrycznej, ciepła, a także biometanu. Dzięki biogazowniom możliwe jest skutecznie zmniejszanie istniejącej ilości odpadów, co ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Z biogazu wytwarza się także poferment, który stosowany jest w formie nawozów. Potencjał produkcji biogazu w Polsce jest bardzo duży, głównie ze względu na dobry klimat polityczny oraz legislacyjny, który ma wpływ na skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań.

Możliwości rozwoju biogazu

Rozwój rynku biogazu doskonale wpisuje się w system gospodarki o obiegu zamkniętym, a także trend waste-to-energy. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań wspomagana jest niezależność energetyczna kraju, a źródła energii są w bardzo korzystny sposób dywersyfikowane. Emisja gazów cieplarnianych i odorów ulega ograniczeniom, a jakość powietrza ulega poprawie. Jest to możliwe również dzięki skutecznej utylizacji odchodów zwierzęcych. Rola biogazu w realizacji krajowego programu OZE jest znacząca.

Polecamy artykuł: Biogaz – kiedy będzie wykorzystywany w Polsce?

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin