BUSINESS FOCUS

Efektywność biogazu w kontekście kryzysu energetycznego

biogaz a kryzys energetyczny

Aktualnie trwający kryzys energetyczny to spore wyzwanie dla gospodarki, ale także dla poszczególnych przedsiębiorstw. Jednak jest to szansa na rozwój nowych technologii, a w szczególności tych związanych z wytwarzaniem biogazu. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Specyfika biogazu

Biogaz rozpowszechniony jest w wielu krajach, takich jak na przykład Dania. Przyczyną takiego stanu rzeczy są minione kryzysy energetyczne, które skłaniały do poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań. Dlatego uważa się, że aktualnie powinien nastąpić dość dynamiczny rozwój branży na terenie Polski, co wynika ze sporego kryzysu energetycznego. Biogaz definiowany jest jako mieszanina metanu oraz dwutlenku węgla, w której mogą znajdować się również inne gazy. Biogaz powstaje w procesie fermentacji biomasy i z powodzeniem może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Może być również oczyszczany do biometanu.

Biogaz a kryzys energetyczny

W obecnych czasach biogaz uznawany jest za bardzo wydajne źródło energii odnawialnej, które może być odpowiedzią na powszechnie panujący kryzys energetyczny. Biogaz może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także wpisuje się w ideę realizacji celów klimatycznych. Na terenie kraju można zbudować liczne biogazownie, które będą znajdowały się blisko odbiorców. Biogaz można uznać także za bardzo stabilne źródło, ponieważ jest niezależne od aktualnie panujących warunków atmosferycznych, które mają wpływ na inne, odnawialne źródła energii. Biogaz jest korzystny dla Polski również ze względu na strefę klimatyczną, w której zazwyczaj nie ma zbyt dużego poziomu nasłonecznienia. Produkcja biogazu doskonale wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ umożliwia rozwiązanie problemów związanych z gospodarowaniem odpadami organicznymi na terenie kraju. Spośród nich jedynie 12% jest ponownie przetwarzanych.

Regulacje dotyczące gospodarowania odpadami są coraz bardziej restrykcyjne, co może powodować problemy z ich przetwarzaniem w przyszłości. Aktualnie panujący kryzys energetyczny składania do poszukiwania nowych rozwiązań oraz wybierania skutecznych nośników energii. Biogaz w tej roli sprawdza się idealnie, ponieważ koszt transportu surowców lokalnych jest znacznie mniejszy niż kopalnych. Aktualny kryzys energetyczny związany jest przede wszystkim z brakiem węgla, na którym wciąż opiera się wielu odbiorców energii elektrycznej. Efektywna energetyka biogazowa może być skutecznym rozwiązaniem tego problemu.

Wyzwanie dla Azji

Polska to kraj, który jest silnie związany z energetyką opartą na węglu, co jest przyczyną sporych problemów. Taki stan rzeczy stanowi prawdziwą barierę dla dotrzymywania zobowiązań klimatycznych. Jednak podobnie sytuacja wygląda w Azji, która jest odpowiedzialna za zużycie węgla aż w 80%. Natomiast dla rozwoju biogazu w Polsce i na świecie niezbędne jest wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz ekonomicznych, a także odpowiednich regulacji.

Biogaz w Polsce

Produkcja biogazu na terenie kraju ma bardzo duży potencjał. Szacuje się go na 13-15 mld m3. Natomiast rynek czystego biogazu określa się na 7,8 mld m3. Szacowane wielkości są bardzo zbliżone do ilości gazu ziemnego, który był importowany z Rosji. Polska jest w tyle w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wytwarzanie biogazu. Otwieranie biogazowni w obecnych czasach jest niezwykle opłacalne, a na terenie Polski nie znajduje się ich zbyt wiele. Na obszarze kraju nie ma ani jednej biometanowni.

Potencjał biogazu

Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna doceniać potencjał biogazu, jeśli chodzi o niwelowanie trwającego kryzysu energetycznego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi projekt „Innowacyjna biogazownia”, w którym upatruje się spore nadzieje. Dzięki niemu możliwe będzie wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, które zwiększą efektywność wytwarzania biogazu i przetwarzania go do biometanu. Projekt ma na celu również wyeliminowanie uprzedzeń do biogazu, które często odnoszą się do wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. Doświadczenia innych krajów w tym zakresie są bardzo cenne, dlatego warto na nich bazować.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin