BUSINESS FOCUS

Korzyści płynące z gospodarki o obiegu zamkniętym

gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym, w skrócie nazywana GOZ, jest systemem, w którym znacząco minimalizuje się wykorzystywanie surowców oraz materiałów do produkcji. Powstaje zamknięty obieg surowców, które są wykorzystywane ponownie. Warto dowiedzieć się więcej na temat specyfiki funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zapoznać się z głównymi korzyściami wynikającymi ze stosowania tego rozwiązania.

Wpływ na środowisko naturalne

Wśród głównych korzyści wynikających z prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym można wskazać pozytywny wpływ na środowisko naturalne. To właśnie środowisko naturalne jest w obecnych czasach najbardziej zagrożone rozwijającą się gospodarką. Ceny surowców i materiałów wraz z upływem czasu stają się coraz wyższe. Oprócz tego pojawiają się również problemy z dostępnością pewnych grup produktów. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania jak gospodarka o obiegu zamkniętym możliwe jest zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców oraz materiałów, co w bezpośredni sposób wiąże się z mniejszą ingerencją w środowisko naturalne.

Oszczędności

Kolejną korzyścią płynącą z gospodarki o obiegu zamkniętym jest możliwość uzyskania oszczędności. Poszczególne surowce oraz materiały wykorzystywane są wielokrotnie, co wpływa na długość korzystania z poszczególnych produktów. Zamiast zakupu nowych wyrobów możliwa jest ich naprawa lub wymiana w nich części, co wpłynie na osiągane oszczędności. Efektywniejsze stanie się korzystanie z różnych dóbr oraz zarządzanie nimi.

Status posiadania

W przypadku korzystania z gospodarki o obiegu zamkniętym możliwa jest również zmiana statusu posiadania pewnych grup produktów. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wynajem długoterminowy, w którym posiadacz danej rzeczy nie staje się automatycznie jej właścicielem. Dzięki temu zmienia się sposób konsumpcji dóbr oraz ich wykorzystywane ilości. Jeden produkt z powodzeniem może być używany przez wiele osób aż do jego całkowitego wyeksploatowania.

Wpływ na gospodarkę

GOZ ma również spory wpływ na funkcjonowanie gospodarki jako całości. Przede wszystkim dzięki znaczącemu ograniczeniu ilości odpadów stymulowany jest wzrost gospodarczy. Prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym wiąże się także w bezpośredni sposób ze zwiększeniem ilości miejsc pracy. Dlatego GOZ jest korzystnym rozwiązaniem zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Promowanie etycznej pracy

Wśród zalet korzystania z gospodarki o obiegu zamkniętym można wskazać również promowanie etycznej oraz godnej pracy. GOZ jest szansą na rozbudowę gospodarek w kryzysie, ponieważ umożliwia znalezienie pracy w branżach, które mają pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Gospodarka o obiegu zamkniętym może zmniejszyć poziom bezrobocia, a także poprawić sytuację materialną wielu osób na świecie.

Łagodzenie kryzysu klimatycznego

Kolejnym pozytywnym aspektem płynącym z gospodarki o obiegu zamkniętym jest łagodzenie kryzysu klimatycznego. Ocieplenie klimatu jest realnym problemem praktycznie we wszystkich krajach na świecie. Wiąże się między innymi z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz innymi zgubnymi w skutkach problemami, takimi jak na przykład niedobór wody. Ocieplenie klimatu stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców planety, a gospodarka o obiegu zamkniętym może w znaczący sposób minimalizować jego niekorzystne efekty.

Zagrożenia

Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym wiąże się również z pewnymi zagrożeniami, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że nie przewyższają one korzyści wynikających ze wdrażania tego systemu. Wśród możliwych do wystąpienia zagrożeń wskazuje się przede wszystkim wstrzymanie rozwoju poprzez zmniejszenie produkcji. Wykorzystywanie surowców wtórnych może również w negatywny sposób wpłynąć na jakość produktów końcowych. Wśród największych wyzwań związanych ze wdrażaniem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym jest konieczność stworzenia nowej infrastruktury oraz wprowadzenie nowych systemów produkcji. Jednak to działanie może również w pozytywny sposób wpływać na wzrost gospodarczy.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin