BUSINESS FOCUS

Wyspy energetyczne – czym są i jaką rolę mogą odegrać w dobie kryzysu energetycznego?

wyspy energetyczne

Wyspy energetyczne mają odgrywać kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej dla całej Europy. Warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej.

Funkcjonowanie farm wiatrowych

Kluczowe znaczenie dla systemu energetycznego ma podłączenie do niego europejskich morskich farm wiatrowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podmorskich kabli, które łączą farmy z krajami macierzystymi. W przyszłości aktualnie istniejące farmy morskie mają zostać połączone z nowymi wyspami energetycznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie scentralizowanie przesyłanej energii. Wyspy energetyczne będą mogły być połączone również między sobą, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie efektywności przepływu energii pomiędzy poszczególnymi krajami.

Nowe wyspy energetyczne

Belgia i Dania mają w planach budowę nowych wysp energetycznych, które mają być połączone podmorskimi kablami. Belgia planuje umieścić swoją wyspę w strefie Księżnej Elżbiety, a inwestycja ma się rozpocząć już w roku 2024. Wyspa ma być połączona z lądem, a także z nowymi farmami morskimi. Dania planuje zbudować dwie wyspy. Jedną ma być Bornholm, a druga ma znajdować się na Morzu Północnym. W planach jest również zbudowanie wspólnej wyspy energetycznej przez Danię, Holandię oraz Niemcy. Jej lokalizacją ma być Dogger Bank, a cała inwestycja ma zostać zakończona do roku 2030. Wyspy energetyczne w przyszłości mają mieć bardzo duże znaczenie dla systemu energetycznego całej Europy. Na wyspach mogą znajdować się dodatkowe urządzenia, dzięki którym możliwa będzie integracja morskiej energetyki. Wśród nich można na przykład wymienić elektrolizery do przekształcania energii pochodzącej z siły wiatru.

Innowacyjne rozwiązania

Rząd Danii pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi modyfikacji programu morskiej energetyki wiatrowej. Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii ma być wykorzystywana w procesie elektrolizy do wytwarzania wodoru. Aktualnie badane są możliwości usytuowania projektów w odległości mniejszej niż piętnaście kilometrów od wybrzeża. Wyniki analizy mają zostać przedstawione już w pierwszej połowie 2023 roku. Dania ma dość duży udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym kraju. Jednak pragnie go zwiększać z uwagi na posiadanie znacznych zasobów morskiej energii wiatrowej oraz wysokie możliwości ich wykorzystania.

Plany duńskiego rządu

Dania przyspiesza realizowanie swoich projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest chęć odejścia od rosyjskich paliw kopalnych. Planowane wyspy energetyczne mają być zlokalizowane w dalszej odległości od wybrzeża, dzięki czemu zwiększona zostanie efektywność tego rozwiązania. Morska energetyka wiatrowa na Morzu Północnym może wesprzeć całą Europę w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jest to niezwykle istotne dla uzyskania niezależności energetycznej, ale także neutralności klimatycznej.

Projekty krajowe

Polskie biura projektowe również pracują nad projektami dotyczącymi morskich elektrowni wiatrowych. Wśród głównych przyczyn prac nad tego typu projektami można wskazać chęć zapewnienia zleceń upadającym stoczniom, a także chęć wdrożenia innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących pracę turbin wodnych. Projekt polskiej wyspy energetycznej występuje w postaci statku wodnego o specjalnie dostosowanej konstrukcji. Duże znaczenie dla projektu ma konwerter morskiego falowania wiatrowego, który wytwarza energię elektryczną z energii falowania. Zaproponowany projekt konstrukcji został wstępnie sprawdzony pod względem obliczeniowym i uznano go za bezpiecznie stateczny.

Przeczytaj także inne artykuły z tej kategorii: https://bosetti-blog.pl/category/business-focus/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin