FUNDUSZE UE

Wsparcie projektów badawczych i focus na branżę stalową

Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi obecnie nabór na projekty badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorstw. Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka ścieżka”. Dodatkowo, branża stalowa może próbować swoich sił w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSTAL.

Adresatami obu konkursów są przedsiębiorcy, który mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej. Dodatkowo, aby wystartować w ramach naboru INNOSTAL, należy wpisać się w zakres tematyczny naboru. Poniżej prezentujemy wybrane obszary tematyczne, interesujące dla branży produkcyjnej sektora AGD i automotive.

W ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka ścieżka”, wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 01.04.2019 do 01.07.2019 r.
W ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSTAL wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 maja do 18 sierpnia 2019 r.
W ramach obu naborów dofinansowanie uzyskać mogą następujące rodzaje wydatków:

Zakres tematyczny naboru INNOSTAL:

 1. Obszar Badawczy I. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania
 2. Specjalistyczne wyroby stalowe dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych sektorów/specjalnych zastosowań
 3. Zastosowanie wyrobów stalowych w warunkach szczególnie niekorzystnych, w tym agresywnych / ekstremalnych i zwiększenie wytrzymałości produktów
 4. Opracowanie innowacyjnych, efektywnych technologii obróbki stopów, spieku, surówki, stali i innych wyrobów hutniczych
 5. Obszar Badawczy II. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej
 6. Innowacyjne technologie produkcji nowych lub ulepszonych żelazostopów oraz dodatków stopowych i stopów metali dla potrzeb nowoczesnej metalurgii żelaza i stali
 7. Prace badawczo-rozwojowe nad pozyskiwaniem nowych źródeł surowców o optymalnym składzie do produkcji wysokiej jakości dodatków stopowych i technologie ich zagospodarowania
 8. Prace B+R związane z produkcją koksu dostosowanego do potrzeb sektora stalowego
 9. Obszar Badawczy III. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu
 10. Technologie odzysku i recyklingu metali z odpadów hutniczych
 11. Technologie odzysku metali i recyklingu żużli i pyłów stalowniczych oraz odpadów cynkonośnych
 12. Technologie skutecznego odzysku surowców ze złomu do wykorzystania w produkcji hutniczej

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin