BUSINESS FOCUS

W co inwestują firmy w Polsce? Efektywność energetyczna i przemysł 4.0

Wiele branż polskiej gospodarki wraca na właściwe tory, po spowolnieniu spowodowanym pandemią koronawirusa. Po rekordowym spadku produkcji przemysłowej, który wyniósł niemal 25 proc. w marcu GUS odnotował wzrost aż o 18,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosty obserwujemy szczególnie w sektorze AGD, który według szacunków APPLIA odnotował rekordowe wyniki w pierwszym kwartale tego roku. Polskie fabryki wyprodukowały w tym czasie łącznie 7,5 mln urządzeń dużego AGD.

Nasi partnerzy produkcyjni, w szczególności firmy z sektora AGD, po fatalnym pierwszym kwartale ubiegłego roku spowodowanym zamrożeniem gospodarki i pandemią, zdołali nie tylko zniwelować różnicę związaną z zatrzymaniem produkcji, lecz także osiągnąć w 2020 r. jej wielkość na bezprecedensowym poziomie. Uzasadnia to potrzebę nowych planów inwestycyjnych, zwłaszcza, że wysoki popyt nie ulegnie zmianie jeszcze przez długi czas. – mówi Alessandro Saglio, dyrektor generalny Confindustria Polska.

Wyzwania dla przemysłu po pandemii
Tendencją, która znacząco wpływa na sytuację firm w Polsce i na świecie są rosnące koszty produkcji związane z presją inflacyjną, cenami surowców przemysłowych oraz energii. Przekłada się to na ceny wyrobów gotowych. Dodatkowo firmy muszą liczyć się z niewystarczającą liczbą pracowników na rynku. Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE; wyniesie 3,5 proc.
Co mogą zrobić firmy, aby przygotować się na wyzwania, które przynosi dzisiejsza sytuacja ekonomiczna? Odpowiedź jest jedna: szukać oszczędności i zwiększenia efektywności poprzez inwestycje w rozwiązania przemysłu 4.0 i strategie zmniejszające zużycie energii elektrycznej.

Jak wiemy kondycja polskich przedsiębiorstw jest zależna od rynków międzynarodowych i planów rozwoju firm globalnych. Programy europejske: EuroHorizon, Made in Europe, ManuFuture i Factories of the Future kreują pierwszą, przemysłową strategię Wspólnoty, co powinno znaleźć odbicie w kreowaniu strategii gospodarczego rozwoju Polski. Należy tworzyć priorytety nie tylko do produkcji kooperacyjnej, ale również stwarzać warunki do powstawania nowych sektorów technologicznych i produktowych, które znajdą nabywców na rynku globalnym. Produkt przynosi profity, jeśli jest sprzedany, a więc musi być produktem finalnym. Krajowe plany określone przed kilku laty się nie powiodły. Należy budować nową gospodarkę od produktów niszowych, wysokospecjalizowanych, inteligentnych i konkurencyjnych. Temu mają sprzyjać nowe rozwiązania nazywane przemysłem 4.0, który zakłada pełną cyfryzację i standaryzację procesową również w SMEs, co znacząco zwiększy kooperację z OEMs oraz zmniejszy i rozproszy ryzyko tego rodzaju zjawisk jak pandemia czy zagrożenia regionalne. – mówi Prof. Edward Chlebus, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) Politechniki Wrocławskiej.

Z raportu “Smart Industry Polska 2020” przeprowadzonego po raz piąty przez firmę Siemens we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, wynika, że pandemia znacznie przyspieszyła robotyzację przemysłu: wzrosła świadomość korzyści z cyfryzacji, liczba wdrożeń i planów. Inwestycje dotyczą takich obszarów jak: komunikacja i współpraca z klientami i dostawcami, cyfrowe kanały dystrybucji, wsparcie sprzedaży, sposoby pracy.

Drugi typ działań, który firmy muszą podjąć by sprostać aktualnej sytuacji ekonomicznej to wszelkie strategie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Uzyskane w ten sposób oszczędności przełożą się na niższe koszty operacyjne, lepszą rentowność i konkurencyjność firmy.

W najbliższych latach energia będzie należeć do jednego z głównych zagadnień wrażliwych i rozwojowych. Oszczędność i jak najefektywniejsze wykorzystanie energii będą kluczowe dla zrównoważonego rozwoju, który muszą uwzględniać wszystkie podmioty działające na rynku. Ponadto odnotujemy dalekosiężny wpływ energii odnawialnej. Wywoła ona potrzebę dostosowania i rozbudowy naszych zakładów tak, aby umożliwić dostarczanie do nich energii odnawialnej, o niskim wpływie na środowisko. Po pandemii zielona produkcja i konsumpcja stają się koniecznością, w tym kwestia silników elektrycznych/hybrydowych w przemyśle motoryzacyjnym. Główni producenci samochodów skorzystali z okazji, aby upowszechnić tego rodzaju innowacyjne projekty, które obecnie wszyscy postrzegamy jako przyszłość motoryzacji. W kontekście, w którym należy rozważyć tak wiele zmiennych, przy jednoczesnym ograniczonym czasie na odpowiednią reakcję na zmiany, doceniamy, że w Polsce organizuje się wydarzenia dla branży B2B, takie jak Energy Industry Mixer, umożliwiające spotkanie z ekspertami z dziedzin, takich jak automatyka przemysłowa czy efektywność energetyczna oferujących rozwiązania dedykowane dla sektorów takich jak nasz.– mówi Marco Gambini, prezes ZANNINI POLAND.

Jak podaje dziennik “Rzeczpospolita” na podstawie przyjętej przez rząd Polityki energetycznej państwa, w latach 2021 – 2040 transformacja energetyczna Polski kosztować będzie około 1,6 bln zł. Obszar wytwarzania energii elektrycznej zyska 320 – 342 mld zł, z czego ok. 80 proc. zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne tj. OZE i energetykę jądrową. Część kosztów (np. funkcjonowanie rynku mocy, system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji) odczuwają odbiorcy końcowi w rachunkach za prąd. To ostatni moment, aby zaplanować racjonalne plany zużycia energii i wdrożyć je w fabrykach.

Proces transformacji energetycznej trwający w Polsce oraz znaczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu powoduje obecnie konieczność dokonania przez przedsiębiorstwa przeglądu strategii energetycznej pod względem większej efektywności. Sytuacja ta stwarza również szansę na umocnienie pozycji nowych technologii pojawiających się na polskim rynku, takich jak kogeneracja czy wykorzystanie sztucznej inteligencji, które pomagają uzyskać znaczne oszczędności przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu przejścia do zielonej gospodarki.– mówi Maurizio Cassano, Energemini Polska.

Finansowanie automatyzacji i transformacji energetycznej
Zrealizowanie inwestycji, które mają na celu stworzenie gospodarki niskoemisyjnej, zrobotyzowanej i gotowej na wyzwania klimatyczne i społeczne nie jest możliwe bez znacznych nakładów finansowych. Przedsiębiorcy powinni śledzić z uwagą wszystkie formy pomocy publicznych, które państwo polskie i Unia Europejska oddają do dyspozycji firm. Będą to: fundusze strukturalne na lata 2021-2027, Plan Odbudowy, udogodnienia i ulgi podatkowe, które towarzyszą projektom rozwojowym.

Santander Bank Polska wspiera i będzie nadal towarzyszyć klientom w procesie transformacji energetycznej, finansując te projekty, które znacząco obniżają negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.– mówi Paweł Stamburski, dyrektor Obszaru Klientów Biznesowych i Korporacyjnych.


Energy Industry Mixer 2021 Digital Edition odbędzie się 8 czerwca. W celu rejestracji na wydarzenie zapraszamy na stronę https://energymixer.eu/pl. Planowanie spotkań B2B będzie odbywać się również elektronicznie. Językami oficjalnymi wydarzenia będą język polski i angielski.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin