BUSINESS FOCUS

Unijny system handlu emisjami (ETS)

system ets

Europejski system handlu emisjami (ETS) zobowiązuje ponad 10 tys. elektrowni i fabryk w UE do uzyskiwania pozwolenia na emisję każdej tony dwutlenku węgla. Nadrzędnym celem ETS jest ograniczenie emisji CO2 pochodzących z przemysłu.

ETS został ustanowiony w 2005 roku. Obecnie UE pracuje nad dostosowaniem systemu do aktualnych celów klimatycznych.

Cele klimatyczne Unii Europejskiej

Plany UE w zakresie klimatu zakładają znaczne ograniczenie emisji CO2 do 2030 r. oraz osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 roku. Są to ambitne cele, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że UE jest trzecim największym na świecie emitentem CO2. Jednym z narzędzi, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia stawianych celów jest właśnie ETS.

Jak działa system ETS?

UE w ramach systemu ETS określa limit całkowitych rocznych uprawnień do emisji. Następnie są one przyznawane lub sprzedawane przedsiębiorstwom. Limit jest stopniowo obniżany, aby z czasem widoczny był spadek całkowitej ilość emisji.

W ramach ETS podmioty regulowane kupują lub otrzymują pozwolenia na emisję CO₂. Jeśli emisje danego przedsiębiorstwa przekraczają przyznane mu bezpłatnie pozwolenia, może ono wykorzystać zakupione kredyty lub handlować z innymi uczestnikami, których emisje są niższe niż przyznane im limity. Przedsiębiorstwo może również zdecydować się na przechowywanie nadwyżki uprawnień do wykorzystania w późniejszych latach.

Darmowe uprawnienia są przydzielane szczególnie przedsiębiorstwom należącym do sektorów i obszarów, w których istnieje ryzyko, że firmy będą przenosić produkcję do innych regionów o mniej restrykcyjnych regulacjach dotyczących emisji.

Zmiany w systemie ETS

Unia Europejska pracuje nad rewizją systemu handlu emisjami w celu dostosowania go do zwiększonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach pakietu Zielonego Ładu. Komisja Europejska proponuje, aby do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mogły zostać zredukowane o 61% w stosunku do poziomu z 2005 r.

Proponowane zmiany obejmują obniżenie górnego limitu rocznych uprawnień do emisji. Planowane są również zmiany w obecnych zasadach dotyczących bezpłatnego przydziału, rezerwy stabilizacyjnej i mechanizmów stabilności rynku. Reforma ETS zakłada również utworzenie odrębnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu drogowego.

Czy kryzys energetyczny wpłynie na reformę ETS

Od ponad roku trwają negocjacje związane ze zmianami w unijnym systemie handlu emisjami. Szacowany termin zakończenia prac nad projektem zmian to najprawdopodobniej początek 2023 r.

Pomysł włączenia kolejnych sektorów do europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) jest kontrowersyjny. Wiele krajów ma wątpliwości, czy ETS jest najlepszym kierunkiem działań na rzecz redukcji emisji w tych obszarach. Dyskusja ożyła ponownie w świetle kryzysu energetycznego i rosnących kosztów energii.

Parlament Europejski zaproponował jednak włączenie do tego systemu jedynie budynków i transportu komercyjnego. Kwestia włączenia do systemu ETS budynków indywidualnych, powinna zostać powiązana z nową oceną wpływu dokonaną przez Komisję Europejską. Jeśli badania wykażą, że ten sektor również powinien zostać włączony, wówczas musi zostać przeprowadzona przez Komisję nowa ocena wpływu. Opóźniłoby to wszelkie dalsze regulacje o co najmniej kilka lat.

Zobacz inne nasze artykuły z kategorii BUSINESS FOCUS!

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin