FUNDUSZE UE

Ulga w akcyzie od energii elektrycznej

W związku ze zmianą przepisów akcyzowych, przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły uzyskać częściowy zwrot akcyzy od energii elektrycznej, w formie ulgi. Warunkiem udzielenia poniższego wsparcia, jest spełnienie łącznie określonych warunków.

Posiadanie statusu przedsiębiorstwa energochłonnego, czyli takiego u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, wynosi ponad 3%.

Wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832. Kody PKD

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

Nie korzystanie w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ( 7a. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną: 1) do celów redukcji chemicznej; 2) w procesach elektrolitycznych; 3) w procesach metalurgicznych; 4) w procesach mineralogicznych.).

Wniosek o częściowy zwrot akcyzy składa się do Dyrektora właściwej Izby Celnej, za okres roku podatkowego, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie uzyskania szczegółów dotyczących niniejszego tematu.

Autor: Barbara Chaczko, Koordynator Biura Projektów

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin