FUNDUSZE UE

Szybka ścieżka do innowacji dla MŚP

Od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach tego naboru, mali i średni przedsiębiorcy otrzymają wsparcie na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło terminy naboru na działanie 1.1.1. PO IR dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” będą przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Będą oni mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi: 750 000 000 PLN.

Co niezwykle istotne, przedmiotem projektu musi być  rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Jest to dokument państwowy nakreślający najbardziej korzystne gospodarczo kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Obejmuje w większości dziedziny hi-tech związane m.in. z medycyną, materiałoznawstwem, ICT, robotyką, nanotechnologią, chemią, itd. Jest również na bieżąco aktualizowany przez właściwą instytucję w odniesieniu do zachodzących w państwie zmian społeczno-gospodarczych.

W ramach projektu dofinansowanie uzyskać mogą uzyskać: wynagrodzenia, podwykonawstwo, amortyzacja aparatury badawczej, a także koszty zakupu materiałów oraz koszty ogólne projektu.

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia szczegółowych informacji na temat realizacji projektu w ramach działania 1.1.1. PO IR.

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z  późn. zm.).
  2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020
  3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

Photo credit: ChrisGoldNY via Foter.com / CC BY-NC

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin