BUSINESS FOCUS

Świetne wyniki Polski w sektorze SMART AGD i RTV

Zarówno pod względem przychodów sektora AGD jak i wydatków na B+R Polska znajduje się na europejskim podium, zaraz po Niemczech i Włoszech. W 2016 r. przychody branży tylko w segmencie urządzeń AGD wyniosły prawie 5 mld euro. Z kolei inwestycje w działalność badawczo – rozwojową i tworzenie inteligentnych rozwiązań osiągnęły już prawie 150 mln euro.

Takie wyniki podaje Związek Producentów ZIPSEE „Cyfrowa Polska”* i Ministerstwo Rozwoju w raporcie „Polska rewolucja w segmencie smart”.

Branża AGD wygenerowała w zeszłym roku 5 miliardów złotych dochodu. Stanowi to około 1 procent polskiego PKB. Z kolei na elektronikę użytkową przypada 2 proc. polskiego eksportu.
Z raportu wynika, że rośnie nie tylko produkcja, ale i sprzedaż produktów smart AGD i elektroniki użytkowej. W 2016 r. Polacy wydali na zakup sprzętu AGD prawie 10 miliardów złotych. W tym samym roku sprzedano ponad 2 miliony telewizorów. Wydatki polskich konsumentów na elektronikę użytkową zbliżają się do tych, które ponoszą mieszkańcy Europy Zachodniej. Przeciętny Polak wymienia telewizor średnio co 7 lat, a lodówkę co 8 lat.

Zdecydowana większość produkcji produkcji urządzeń AGD przeznaczona jest na eksport. W 2016 r. aż 87 proc. trafiło na rynki zagraniczne, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Polska jest także największym producentem i przy tym eksporterem telewizorów w Europie. Za granicę rokrocznie wysyłanych jest niemal 90 proc. ich produkcji.

Smart Home to przyszłość
Lodówka, która informuje o swojej zawartości i dacie przydatności produktów do spożycia? Takie aplikacje to już nie tylko komfortowe fantazje, ale rzeczywistość. W Polsce jest zlokalizowanych kilkanaście fabryk AGD i RTV. Firmy coraz częściej inwestują nie tylko w produkcję, ale i budowę centrów badawczo-rozwojowych, z których wychodzą produkty elektroniki i sprzętu gospodarstwa domowego tworzone w technologii smart (connected).
Produkcją inteligentnych rozwiązań w Polsce zajmuje się obecnie 10 fabryk. Funkcjonuje też 7 centrów R&D, które zajmują się badaniem i rozwojem produktów z segmentu elektroniki użytkowej.

*Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza ona największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce. To zarówno producenci, importerzy jak i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cały raport w jęz. polskim do pobrania na www.zipsee.pl 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin