FUNDUSZE UE

Rządowe zachęty inwestycyjne

Przedsiębiorcy planujący działalność gospodarczą w Polsce mogą liczyć na wsparcie rządu polskiego. Jest ono realizowane w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020”, który jest w całości finansowany ze środków państwowych, a jego łączny budżet wynosi 662,4 mln zł.

Celem programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie na inwestycje początkowe. Dotacje dla inwestorów zostały podzielone na dwie kategorie: wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy oraz wsparcie z tytułu kosztów inwestycji.

Finansowanie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy
Aby uzyskać wsparcie na ten cel, wnioskodawca musi wykazać, że w wyniku realizacji inwestycji zatrudni od 35 do 500 osób oraz poniesie nakłady inwestycje o wartości od 1 mln do 750 mln złotych. Spełniając te warunki, będzie mógł otrzymać dotację w wysokości od 3 200,00 do 15 600,00 złotych na jedno stworzone miejsce pracy.

Finansowanie kosztów inwestycji
W drugiej kategorii przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Otrzymanie tego grantu inwestycyjnego zależy od zatrudnienia – od 35 do 500 osób oraz nakładów inwestycyjnych – o wartości od 1 mln do 750 mln złotych.

Branże, które mogą otrzymać wsparcie
W ramach programu, preferowane będą projekty przewidujące prowadzenie działalności gospodarczej w ramach następujących sektorów:
– sektor motoryzacyjny,
– sektor elektroniczny
– sektor produkcji sprzętu AGD,
– sektor lotniczy,
– sektor biotechnologii,
– sektor rolno-spożywczy,
– sektor nowoczesnych usług
– działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Projekty z innych branż również mają szansę otrzymać wsparcie.

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia informacji o szczegółowych warunków realizacji ww programu.

Podstawa prawna:
1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 5 lipca 2011 r.(tekst jednolity na dzień 27 października 2014 r.)

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin