FUNDUSZE UE

Ruszył nabór wniosków grantobiorców w projekcie Sieć Otwartych Innowacji, realizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Granty w ramach naboru wniosków będą przeznaczone będą MŚP, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje – zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. To już piaty konkurs realizowany przez Sieć Otwartych Innowacji. Do czterech poprzednich edycji zgłosiło się ponad 360 firm, z czego do tej pory 110 otrzymało dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 40 mln zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W tegorocznej edycji, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak:

  • patenty lub zgłoszenia patentów,
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
  • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.),
  • prawa do chronionych odmian roślin,
  • topografia układów scalonych,
  • know-how.

Ile może wynosić dofinansowanie?

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 000,00 PLN, natomiast maksymalna 200 000,00 EUR. Firmy mogą uzyskać zwrot do 70% wydatków kwalifikowanych. Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

W ramach projektu, Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje MŚP współpracę z brokerem technologii, którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorców w prawidłowym złożeniu wniosku, rozmowach z dawcą technologii i prawidłowym zakończeniu transakcji.

Konkurs będzie trwał do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.

Autor: Barbara Chaczko, konsultant ds. Funduszy UE

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin