PODATKI

Rok 2022 a zmiany w VAT

zmiany w vat

Polski Ład wprowadza dużo zmian w podatku VAT. Większość z nich obowiązuje już od 1 stycznia 2022 roku. To jednak nie wszystkie planowane zmiany związane z Polskim Ładem. Kolejne zostaną wprowadzone od 1 lipca 2022, a jeszcze inne od 1 stycznia 2023 roku.

Tymczasem sprawdźmy, jakie przepisy już weszły w życie. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian.

1. Opodatkowanie usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania wykonywanych przez nich usług finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT. oraz opodatkowanie ich podatkiem vat 23%. Głównie są to transakcje dotyczące pośrednictwa finansowego, usług zarządzania związanego z funduszami inwestycyjnymi, portfelami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, usług udzielania kredytów lub pożyczek czy instrumentów finansowych, które do tej pory były zwolnione z podatku od towarów i usług.

2. Zwrot VAT w ciągu 15 dni

W związku z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2022 urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni – licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji. Przyspieszony zwrot podatku może być zrealizowany przy spełnieniu przez podatnika warunków z art. 87 ust. 6e ustawy o VAT.

3. Faktury ustrukturyzowane

Od 1 stycznia 2022 roku ustawodawca umożliwił podatnikom wystawianie faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rok 2022 jest okresem przejściowym, nie obowiązkowym. Warto jednak mieć na uwadze, że od 2023 roku wspomniana zmiana dotycząca KSeF, będzie obligatoryjna dla wszystkich.

Z KSeF będą korzystać wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT oraz podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający NIP. Poprzez faktury ustrukturyzowane urząd chce zwiększyć kontrolę, co będzie miało wpływ na wzrost dochodów budżetu Państwa. Firmy natomiast będą bezpieczniej rozliczały obroty z kontrahentami, co zwiększy płynność finansową. Ostatecznie fiskus po wprowadzeniu obligatoryjnego systemu KSeF ma zamiar skrócić zwrot podatku z 60 do 40 dni.

4. Kasy online muszą współpracować z terminalem płatniczym

Również od 1 lipca 2022 roku kasy online muszą współpracować z terminalem płatniczym. Za niedopełnienie tego obowiązku może grozić kara w drodze decyzji naczelnika w wysokości 5000 zł.

5. Zmiany w JPK

Od stycznia 2022 roku ustawa wprowadza także zmiany w strukturze JPK_VAT w rozliczeniu za styczeń 2022. Ponad to nie będzie konieczności składania czynnego żalu w przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_VAT, jeśli zaległość w VAT zostanie przez podatnika niezwłocznie uiszczona, a przed złożeniem korekty JPK_VAT nie zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze lub nie ujawniono w toku toczącego się postępowania faktu złożenia błędnego JPK_VAT.

6. Tworzenie grupy VAT

Od 1 lipca 2022 będzie można tworzyć grupy VAT, w których dani podatnicy będą mogli wspólnie rozliczać VAT. Zgodnie z przepisami, może być grupa przedsiębiorstw, które są ze sobą powiązane finansowo, ekonomicznie oraz organizacyjnie, ale do tego zarejestrowanych są jako podatnicy VAT. Utworzenie grupy obwarowane będzie spełnieniem poniższych warunków łącznie:

  • istnienie grupy powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie podmiotów posiadających siedzibę na terytorium kraju lub prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju,
  • zawarcie przez tę grupę podmiotów umowy o utworzenie grupy VAT,
  • zarejestrowanie grupy VAT jako podatnika podatku VAT.

Od momentu uzyskania przez grupę VAT statusu podatnika w zakresie praw i obowiązków podatkowych – grupę VAT reprezentować będzie przedstawiciel główny.

Autor: Adrianna Zobniów

Więcej artykułów na podobne tematy znajdziesz w zakładce „Podatki” na naszym blogu. Sprawdź! https://bosetti-blog.pl/category/podatki/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin