Bez kategoriiPODATKI

Zmiana  minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie stanowi najniższe wynagrodzenie jakie może być wypłacone pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest taka sama dla wszystkich pracowników, czyli jej wysokość nie zależy od takich czynników jak staż pracy, czy zajmowane stanowisko.

W 2024 roku nastąpi dwukrotna zmiana wynagrodzenia minimalnego. Pierwsza zmiana miała miejsce 1 stycznia 2024 roku, kiedy płaca minimalna wzrosła do 4 242,00 złotych brutto tj. o 752,00 zł. Druga podwyżka płacy minimalnej nastąpi 1 lipca2024 roku. Kwota wynagrodzenia minimalnego wzrośnie do 4 300,00 złotych. Porównując wynagrodzenia pracownika do stawki minimalnej nie należy brać pod uwagę między innymi takich składników wynagrodzenia jak:

  • dodatek za staż pracy,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy zmiana warunków umowy powinna zostać dokonana w formie pisemnej. Dla pracodawców oznacza to dodatkowy obowiązek w postaci sporządzenia aneksów do podpisanych wcześniej umów. Przygotowanie aneksów obowiązuje tylko tych pracodawców, którzy podpisali z pracownikami umowy o pracę z wynagrodzeniem niższym niż 4 300,00 złotych brutto.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych czyli minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 28,10 złotych brutto.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin