PRAWO

Raportowanie przez spółki nieruchomościowe – interpretacja ogólna MF

Raportowanie przez społki nieruchomościowe

28 lutego 2023 r. minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie istniejących wątpliwości dotyczących obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach.
Niestety – nie jest to interpretacja korzystna dla podatników, szczególnie podmiotów zagranicznych.

Minister finansów wyjaśnił, że zdecydował się na wydanie interpretacji z uwagi na fakt, że powstały wątpliwości co do kręgu podmiotów obowiązanych do składania ww. informacji szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Według wydanej interpretacji ogólnej, sam fakt posiadania, bezpośrednio lub pośrednio praw (udziałów, akcji, tytułów uczestnictwa lub innych praw) w wysokości 5 proc. w spółce nieruchomościowej generuje obowiązek raportowania. To natomiast dla wspólników spółek nieruchomościowych oznacza obowiązek złożenia informacji CIT-N2/PIT-N2. Obowiązek ten istnieje nawet wtedy, gdy wspólnikiem jest podmiot zagraniczny i nie występował on w roli polskiego podatnika, tj. nie dokonywał sprzedaży udziałów/akcji spółki nieruchomościowej.
Obowiązek sprawozdawczy aktualizuje się już z tytułu samego pośredniego posiadania udziałów w spółce nieruchomościowej.

To oznacza z kolei obowiązek uzyskania polskiego NIP przez podmiot zagraniczny. Sytuacja podmiotów zagranicznych nie jest do pozazdroszczenia, bo termin złożenia wspomnianych informacji to 31 marca (jeżeli rok podatkowy spółki nieruchomościowej pokrywa się z kalendarzowym).

Interpretacja ogólna ministra finansów z 28 lutego 2023 r., nr DD5.8203.7.2022, w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach (Dz.Urz. MF z 28 lutego 2023 r., poz. 17)

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin