FUNDUSZE UE

Przemysł 4.0 – pilotażowe dotacje z POIR

pilotaz POIR

PARP prowadzi konkurs Pilotaż – „Przemysł 4.0”. Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie 15-30 czerwca 2021 r. ale przewidujemy jego kolejne edycje.
Celem jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Maksymalna dotacja wynosi do 800.000 zł, do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu (wkład własny min. 15%).

Żeby wziąć udział w konkursie trzeba przygotować tzw. „mapę drogową”, czyli plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Minimalne wymagania dla mapy drogowej określa dokumentacja. Koszty przygotowania mapy drogowej można odzyskać (do kwoty 100.000 zł) z dotacji, oczywiście tylko w razie jej otrzymania.

Dotację można przeznaczyć na poniższe koszty:
– usługa polegająca na opracowaniu mapy drogowej
– usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
– zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Dokumentacja konkursowa określa technologie, jakie mogą liczyć na dofinansowanie:
– Big Data oraz działania związane z analizą danych;
– Roboty przemysłowe;
– Przemysłowy Internet rzeczy;
– Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
– Cyberbezpieczeństwo;
– Chmura obliczeniowa;
– Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
– Sztuczna inteligencja;
– Blockchain;
– Druk addytywny (druk 3D).

Dotacje są przeznaczone dla małych lub średnich firm (z wykluczeniem mikro), które:
– prowadzą działalność produkcyjną
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia

– osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
– mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Więcej informacji na https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin