FUNDUSZE UE

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – II Konkurs

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił drugi już nabór wniosków na projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Mają one na celu poprawę efektywności energetycznej, a także wsparcie zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Wnioski można składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

Co ważne, nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, które zostaną wsparte za pomocą instrumentu mieszanego składającego się z pożyczki i dotacji.

Wielkość części dotacyjnej będzie uzależniona od osiągniętego stopnia redukcji zużycia energii i może wynosić od 5% do 15% kosztów projektu. Intensywność wsparcia w ramach całego instrumentu nie będzie przekraczać 75% kosztów projektu, przy zachowaniu zasad pomocy publicznej.

W ramach naboru wspierane będą takie działania jak:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych; 
  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); 
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie).

Uwaga: Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonych audytów energetycznych (przemysłowych) dużych przedsiębiorstw, których koszt przygotowania nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w ramach POIiŚ.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie uzyskania szczegółów dotyczących niniejszego tematu.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin