FUNDUSZE UE

Programy Operacyjne: konkursy dla przedsiębiorców w 2015 roku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursową funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Do końca 2015 r. możemy uczestniczyć wspólnie w procesie aplikacji o środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Proponujemy także korzystanie z proinnowacyjnego programu Inteligentny Rozwoj, stworzonego z myślą o sektorze MŚP, a także dużych firmach.

W nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2014 – 2020 Polska otrzymała 82, 5 mld euro, czyli ok. 500 mld złotych. To najwyższa suma spośród wszystkich krajów Unii. W dużym skrócie środki te przeznaczone zostaną na realizację badań naukowych, ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju oraz włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Z tego największe wsparcie otrzymają przedsiębiorcy oraz naukowcy, którzy prowadzą badania na potrzeby gospodarki.

Co mogą zyskać przedsiębiorcy do końca 2015 roku?

Pozostają dla nas otwarte konkursy wojewódzkie (dolnośląskie, opolskie, śląskie i wielkopolskie) oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi  środków. Nasi specjaliści są do Waszej dyspozycji.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i zwiększanie nakładów na działalność B+R. Inteligentny Rozwój ma dwa cele tematyczne:
– Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
– Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane będą głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce. Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych po to by potem wprowadzić rezultaty tych projektów na rynek. Finansowanie kierowane jest także do firm współpracujących z instytucjami otoczenia biznesu, np. parkami naukowo – technologicznymi czy centrami transferu technologii, a także instytucjami naukowymi, które realizują badania na zlecenie firm. Wybrane instrumenty POIR kierowane są do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi.

Zapoznaj się z aktualnymi konkursami:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka).
Termin: IV kwartał 2015 r. Wnioski o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw MŚP mogą być składane do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.
Beneficjenci: firmy MŚP oraz większe
Czytaj więcej

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Termin: od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.  
Beneficjenci: Konsorcja
Czytaj więcej

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
Działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Ogłoszenie konkursu: 3 listopada 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 grudnia 2015 r.
Zakończenie naboru wniosków: 20 stycznia 2016 r. 

Beneficjenci: MŚP
Czytaj więcej

 

Fundusze UE w regionach

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014 – 2020, to kontynuacja formatu stosowanego w poprzednim okresie programowania. Każde z 16 polskich województw zarządza i wdraża RPO na poziomie swojego regionu. Cele każdego z programów są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określane w strategiach regionalnych i krajowych.

Zapoznaj się z aktualnymi konkursami:

Regionalny Program Operacyjny dla woj. wielkopolskiego,
Działanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Termin: od 16.11.2015 do 30.11.2015
Benefijcenci: firmy sektora MŚP
Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny dla woj. dolnośląskiego,
Działanie 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.
Benefijcenci: firmy sektora MŚP
Termin: 30.10 – 6.11.2015
Czytaj więcej

Regionalny Program Operacyjny dla woj. opolskiego,
Działanie 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja
Termin: III kwartał 2015 r.
Benefijcenci: firmy sektora MŚP
Nabór zamknięty

Regionalny Program Operacyjny dla woj. śląskiego,
Działanie 3.2. Innowacje w MŚP
Termin: 02.11.2015 – 04.01.2016
Benefijcenci: firmy sektora MŚP
Czytaj więcej

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin