BUSINESS FOCUS

Preludium do AEROMIXER 2020: Konferencja Dolnośląskiego Klastra Lotniczego w Legnicy

22 listopada uczestniczyliśmy w spotkaniu branżowym pt. “Rozwój współpracy między partnerami Dolnośląskiego Klastra Lotniczego” organizowanym przez stowarzyszenie DKL przy patronacie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przestrzeni Legnickiego Parku Technologicznego zgromadzili się przedstawiciele jednostek naukowo – badawczych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy z branży i dostawców sektora. W konferencji wzięło udział ok. 60 osób reprezentujących 30 firm i instytucji, ważnych graczy dla branży w regionie. Gościliśmy także Marco Lupo, wiceprezesa włoskiego Leonardo Company S.A. – dostawcy m.in. myśliwca Eurofighter Typhoon. Było miejsce na prezentację członków Klastra, partnerów oraz możliwość rozmów B2B.

Znaczenie tego typu spotkań skomentował Radosław Majda, Prezes Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Lotniczy, Prezes Zarządu UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. – Dzięki takim wydarzeniom nawiązywane są kontakty biznesowe i współpraca pomiędzy firmami oraz z instytucjami otoczenia biznesu, a także światem nauki. Mamy szansę wymienić się doświadczeniami i poznać wyzwania związane z dynamicznym rozwojem w regionie. Jestem pod wrażeniem perspektyw i tempa rozwoju branży lotniczej w regionie. Jestem przekonany, że w ciągu następnych lat przemysł lotniczy będzie miał wiodącą rolę w regionie.

Misja Dolnośląskiego Klastra Lotniczego

Priorytetem dla DKL jest wspieranie rozwoju firm związanych z branżą lotniczą z terytorium Polski Południowo-Zachodniej. Koncentruje się to na tworzeniu dogodnych warunków do rozwoju i promocji przemysłu lotniczego z regionu i kraju na rynkach zagranicznych. Stowarzyszenie współpracuje z sektorem badawczo – rozwojowym i światem akademickim, także w zakresie kształcenia młodych i nowych kadr technicznych, czego przejawem jest najnowszy projekt „Elitarna szkoła zawodowa”.

Jak powiedział podczas wydarzenia Witold Lech Idczak, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. sektor aeronautyczny ma kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju. – Przemysł lotniczy to synonim najnowocześniejszych technologii na świecie. Skupia najwybitniejszych specjalistów i inżynierów. Jego rozwój determinuje wzrost innowacyjności regionu oraz zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry.

Konferencja DKL była także okazją dla Enrico Ciullo do prezentacji nowych inicjatyw Grupy Bosetti: przedstawienia rezultatów potrzymanych podczas I edycji Aeromixer 2018 i prezentacji II edycji organizowanego przez nas wydarzenia dla branży aeronautycznej AEROMIXER 2020, do której przygotowania zaczynamy już teraz.


Ściągnij ulotkę

Dodatkowo zaprezentowaliśmy nową spółkę w Grupie Bosetti- Polonia2go Sp. z o.o., która zajmuje się wsparciem handlowym włoskich firm zainteresowanych rynkiem polskim, a także przedsiębiorstw polskich chcących wejść na rynek włoski. Dla firm członkowskim DKL został przygotowany specjalny pakiet.    

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin