FUNDUSZE UE

Preferencyjne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska

Na Dolnym Śląsku przedsiębiorstwa mogą skorzystać z interesującego wsparcia finansowego ze strony Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Warunkiem udzielenia pomocy jest posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na terenie województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Dolnym Śląsku trwałego i wieloletniego systemu finansowania przedsiębiorstw. Zadaniem spółki jest organizowanie programów wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów oraz transakcji faktoringowych i wadialnych. Umożliwiają one wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców.

Fundusz proponuje kilka możliwości wsparcia finansowego.

Regionalna pożyczka branżowa

Pożyczka jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (z siedzibą lub prowadzące działalność na Dolnym Śląsku). Przeznaczyć ją można na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Maksymalna kwota pożyczki to 300 000 zł z oprocentowaniem na poziomie 1,53% i maksymalnym okresem spłaty do 3 lat.

Regionalna pożyczka hipoteczna dla przedsiębiorstw

To możliwość finansowania zakupu nieruchomości i gruntów położonych na terenie Dolnego Śląska, które muszą być wykorzystane tylko na cele związane z prowadzeniem działalności. Pożyczka jest dostępna wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm. Maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000 zł. Zobowiązanie można rozłożyć nawet na 10 lat, skorzystać z niskiego oprocentowania (od 1,53%), oraz marży i prowizji na poziomie 0%. Gwarantuje to niską ratę pożyczki, co ułatwi spłacanie i nie wpłynie na kondycję finansową firmy. Warunkiem udzielenia pożyczki jest wniesienie 20% wkładu własnego. Pożyczka jest wsparciem finansowym w ramach programu przygotowanego przez Unię Europejską.

Duża regionalna pożyczka inwestycyjna

Warunki przyznania tej pożyczki ściśle określają jej przeznaczenie. Z uzyskanych pieniędzy można pokryć wydatki związane z nabywaniem rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych. Pożyczka inwestycyjna jest udzielana na korzystnych warunkach, dlatego też mogą z niej skorzystać także firmy bez zabezpieczenia i historii kredytowej. W ramach pożyczki można liczyć na wsparcie w wysokości do 2 000 000 zł. Maksymalny okres spłaty to 7 lat. Przedsiębiorca winien wnieść wkład własny w wysokości 10%. Niskie raty, gwarantowane dzięki oprocentowaniu od 1,53% i zerowej prowizji, pozwolą spłacić pożyczkę nie obciążając finansowo przedsiębiorstwa.

Regionalne reporęczenie

Poręczenie, podobnie jak wspomniane pożyczki, jest atrakcyjnym wsparciem dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla takich firm, prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie Dolnego Śląska, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy na podstawie umowy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju oferuje poręczenie zobowiązań zabezpieczonych REGIONALNYM REPORĘCZENIEM. Celem poręczenia może być kredyt /pożyczka obrotowa, poręczenie wadialne, poręczenie leasingu operacyjnego lub poręczenie transakcji faktoringowych. Maksymalna wartość poręczenia jednostkowego to 1 500 000 zł, z okresem do 5 lat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Źródło: https://www.dfr.org.pl/

Zebrała: Emilia Maj, młodszy specjalista ds. marketingu

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin