PODATKI

Pomoc dla Ukrainy w kosztach podatkowych

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie zostały opracowane nowe rozwiązania podatkowe, dające szereg preferencji zarówno osobom fizycznym, jak i firmom udzielającym wsparcia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną tj. od 24 lutego 2022 r.

Jak wynika z ustawy, podatku dochodowego nie zapłacą zarówno otrzymujący pomoc obywatele Ukrainy, jak i polscy podatnicy, którzy w zamian za taką pomoc dostaną od rządu świadczenia pieniężne.

Ustawa wprowadziła również rozwiązania dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem organizacji, do których zaliczone zostały:
• organizacje pozarządowe (również z Ukrainy),
• jednostki samorządu terytorialnego,
• Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
• podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.
Preferencja polega na możliwości ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT). Kosztem uzyskania przychodów mogą być wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej) i będzie obowiązywała od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Kolejną preferencją, jest możliwość odliczenia darowizny przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taką działalność prowadzą organizacje pozarządowe (NGO), którymi są zarówno Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), jak i niemające takiego statusu fundacje i stowarzyszenia działające na terenie UE oraz EOG. Darowizny przekazane takim organizacjom można odliczyć od podstawy opodatkowania. W przypadku osób fizycznych (PIT) wysokość odliczenia może wynieść maksymalnie do 6 % dochodu, przypadku firm (CIT) do 10 % dochodu.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin