BUSINESS FOCUS

Polska najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE?

Globalna firma doradcza PwC zestawia Polskę i Kolumbię jako dwa kraje o największym potencjale rozwojowym w swoich regionach w długim okresie czasu, bo aż do 2050 r.

Raport „The long view: How will the global economic order change by 2050?” opracowany przez ekspertów PwC podkreśla, że w perspektywie długookresowej będzie kontynuowana tendencja do zwiększania udziału rynków wschodzących w światowym PKB. Polska zaklasyfikowana jest jako najszybciej rozwijająca się gospodarka w Unii Europejskiej.

Sytuacja rysowałaby się jeszcze bardziej optymistycznie gdyby nie negatywne prognozy demograficzne, bowiem gorsze od polskich ma tylko Japonia. Na podstawie prognoz ONZ do 2050 r. możemy spodziewać się spadku liczby ludności o 0,4 proc. rocznie, a liczby osób w wieku produkcyjnym o 1 proc. rocznie. Wpływa na to duża emigracji Polaków oraz niski wskaźnik dzietności. Polski rząd stara się odwrócić negatywny trend demograficzny m.in. za pomocą programu 500 , który przyznając dodatkowe 500 zł na każde oprócz pierwszego dziecka, poprawia sytuację materialną rodzin. Na ile odniesie to skutek demograficzny w postaci zwiększonej dzietności okaże się w dłuższej perspektywie czasu.

Pozytywne prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski zawiera także inny raport PwC pt. „CEO Survey 2017”, który konstruowany jest na podstawie ocen prezesów firm z Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 41 proc. z nich wypowiada się do pewnego stopnia optymistycznie na temat wzrostu przychodów ich firm kolejnym roku, 38 proc. jest o nim w pełni przekonanych.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin