BUSINESS FOCUS

Nowy plan rządu zakłada wsparcie dla firm działających w strefach ekonomicznych

Dokument “Polityka inwestycyjna” to nowy dokument Ministerstwa Rozwoju, który w całości zostanie opublikowany w marcu 2017. Przewiduje on uproszczenia procedur prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Prace nad koncepcją na razie trwają w podkomisjach sejmowych, ale Ministerstwo już teraz ujawnia, że szczególną opieką zostaną objęte mikro, małe i średnie firmy.
Planuje się położyć duży nacisk na budowanie łańcucha wartości opartego o lokalnych kooperantów. Uproszczony ma być m.in. sposób załatwiania spraw urzędowych poprzez instytucję tzw. jednego okienka, co zlikwiduje potrzebę składania tych samych dokumentów w kilku różnych miejscach.

Wg. najnowszych danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w specjalnych strefach ekonomicznych działa 455 mikro i małych przedsiębiorstw, 375 średnich, co stanowi 49,5 proc. wszystkich firm w SSE. W przypadku firm klasyfikowanych jako duże wskaźnik ten wynosi 50,5 proc. MŚP dają pracę 52 tys. osób, czyli 16 proc. ogółu zatrudnionych w strefach. Są takżę odpowiedzialne za ponad 10 proc. nakładów inwestycyjnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin