PRAWO

Nowość dla pracodawców:e-zwolnienia lekarskie

Już od stycznia 2016 r. lekarze zyskają możliwość wystawiania tzw. e-zwolnień. Usprawni to znacznie weryfikację i zminimalizuje skalę nadużyć. Na zwolnieniu będą przebywać osoby faktycznie chore.

Firmy nie będą musiały także przekazywać wydruków e-zwolnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż taki dokument trafi do niego automatycznie po wystawieniu przez lekarza.

Do roku 2018 r. czeka nas okres przejściowy w którym, pracownik niezdolny do pracy otrzyma zwolnienie lekarskie albo w wersji papierowej, według dotychczasowych zasad albo elektronicznej (e-ZLA). Od 1 stycznia 2018 r. w obiegu będą tylko zwolnienia elektroniczne. Pracodawcy, którzy mają założony profil w systemie elektronicznym PUE otrzymają natychmiast wiadomość o wystawieniu ich pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Papierowa wersja zwolnienia będzie konieczna, gdy pracodawca (płatnik składek) nie będzie miał profilu na PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz gdy pacjent o to wystąpi.

Utworzenie profilu w elektronicznym systemie do końca 2015 r. jest obligatoryjne dla pracodawców zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

Mikrofirmy, zgłaszające do ubezpieczeń mniej niż pięć osób, mogą odwlec moment założenia profilu w systemie do stycznia 2018 r. Muszą jedynie poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania wydruku zwolnienia, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej.

Ocenia się jednak, że nowe przepisy są bardzo pomocne i przyniosą korzyści finansowe dla wszystkich pracodawców. Zmiany na pewno zmniejszą plagę fikcyjnych zwolnień, a pracownik będzie nadal musiał poinformować pracodawcę o chorobie najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Przy powtarzających się krótkich zwolnieniach firma będzie mogła od razu sprawdzić, kto i na ile wystawił dokument poświadczający chorobę, skontrolować jego formalną poprawność, a w razie wątpliwości – zadzwonić do placówki i poprosić lekarza o dodatkowe wyjaśnienia.

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 23, art. 24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).
Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin