FUNDUSZE UE

Nowe nabory wniosków. Fundusze na promocję i internacjonalizację przedsiębiorstw

Pozyskanie nowych klientów i rynków zbytu, udział w międzynarodowych targach oraz przygotowanie promocyjne do nich, wdrożenie nowego modelu biznesowego – m.in. takie i inne zadania stawia sobie każde funkcjonujące dzisiaj przedsiębiorstwo. Wymienione powyżej cele firmy polskie mogą finansować ze środków funduszy europejskich. Zapraszamy do przeglądu najbliższych naborów.

Dostępne dla przdsiębiorców fundusze europejskie, oferują szeroki zakres wsparcia w ramach „internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw”. Pośród dostępnych programów operacyjnych znajdziemy nabory wniosków, których celem jest zwiększenie aktywności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich rozpoznawalności jako marki gospodarczej. Realizacja poszczególnych naborów przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających budowaniu na arenie międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

W ramach licznych naborów w całej Polsce wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej m.in. poprzez:
– wsparcie na tworzenie nowych modeli biznesowych
– otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny);
– dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego;
– tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka;
– wizyty studyjne i misje zagraniczne;
– udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
– udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
– organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Poniżej prezentujemy kilka działań realizujących powyższe cele:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 listopada 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 16 grudnia 2016 r.

Program Operacyjny Polska Wschodnia, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP
Nabór w roku 2017

Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru wniosków: 30 listopada 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 stycznia 2017 r.

Regionalny Program Operacyjny dla województwa opolskiego, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
Nabór w roku 2017

Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego, Działanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa Małopolskich MŚP
Nabór w IV kwartale 2017

Regionalny Program Operacyjny dla województwa mazowieckiego, Działanie 3.2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług
Nabór w roku 2017

Regionalny Program Operacyjny dla województwa wielkopolskiego, Działanie 1.4.1. Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu
Nabór w roku 2017

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych powyższymi możliwościami wsparcia.

Autor: Barbara Chaczko

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin