BUSINESS FOCUS

Najatrakcyjniejsze kierunki dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Polska piąta w Europie

Polska wyrasta na lidera Europy Środkowo – Wschodniej w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Najnowszy, 14 raport firmy doradczej EY “Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, stawia Polskę w czołówce krajów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej. Najlepiej ma się branża przetwórstwa przemysłowego.

W 2015 roku, nad Wisłą powstało 211 projektów BIZ. Za ich sprawą stworzono 19 651 nowych miejsc pracy. Daje to Polsce piątą pozycję w Europie i pierwszą w tej części kontynentu. Najbardziej cieszy konsekwentny wzrost w corocznych rankingach, w tym roku w porównaniu z 2014 to aż o 60 proc. więcej. Podobnym skokiem, bo aż o 61 proc. może pochwalić się tylko Rosja.
69 projektów BIZ w Polsce to reinwestycje podmiotów, które w przeszłości już były obecne w Polsce. 142 inwestycje to nowe inicjatywy.

Raport EY bada nie tylko twarde dane, ale i nastawienie inwestorów. Polska okazuje się najatrakcyjniejszą destynacją inwestycyjną, po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii.

Dobre wieści dla Europy
Stary Kontynent odnotował wzrost projektów BIZ wynoszący 14 proc., co oznacza 5083 inwestycji w całej Europie. Liderami rankingu pozostają tradycyjnie kraje takie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, bowiem należy do nich aż 51 proc. wszystkich projektów. Sama Wielka Brytania wygenerowała 1065 projektów.
Porównując wyniki Europy Zachodniej i Wschodniej, nadal zachód przyciąga najwięcej inwestycji, choć udział ten spada: 77 proc. w 2015 r., 81 proc. w 2014 r. 2015 rok przyniósł 3924 projekty BIZ dla Europy Zachodniej i 1159 – dla Europy Wschodniej. Ta ostatnia, mimo braku przewagi w danych bezwzględnych, jako całość wytwarza czterokrotnie większy wzrost.
Europa Środkowo – Wschodnia wraz z czołówką, jaką stanowią Polska, Rosja i Rumunia, tworzy połowę nowych stanowisk pracy w Europie. Wielka Brytania, Polska i Niemcy razem zaś generują 36 proc. nowych miejsc pracy.

Przetwórstwo przemysłowe liderem
W regionie Europy Środkowo – Wschodniej 69 proc. nowych miejsc pracy, jako rezultat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, powstaje w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Branża odnosi sukces w skali całej Europy, bo odpowiada za 49 proc. nowych projektów BIZ. Za nią znajdują się finanse i usługi biznesowe, branża budowlana, dalej transport i komunikacja oraz na końcu – handel i usługi.

Polskie inwestycje krajowe do poprawki
Na tle nowych krajów członkowskich, Polska wypada nadal słabo, jeśli chodzi o poziom inwestycji krajowych. Średnią unijną jest 20 proc. wartości inwestycji w PKB w latach 2010 – 2014. Prym wiodą tu Czechy, Węgry i Rumunia ze wskaźnikiem 25 proc. Polska i Litwa są poniżej średniej. Udział inwestycji prywatnych także domaga się wzrostu. Średnia unijna to 17 proc. brutto wartości PKB.

Raport EY „European attractiveness survey” zawiera dane gromadzone w ramach EY Global Investment Monitor o inwestycjach w Europie w roku 2015 (pomija inwestycje portfelowe oraz fuzje i przejęcia) oraz badania postrzegania przez inwestorów poszczególnych krajów oraz miast.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin