FUNDUSZE UE

Kredyt na innowacje technologiczne

W obecnym okresie programowania, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparciem dla przedsiębiorstw jest premia technologiczna, która umożliwia spłatę części kredytu technologicznego finansującego inwestycję.

Po sukcesie działania 4.3. Kredyt technologiczny z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Instytucja Zarządzająca Programami Operacyjnymi postanowiła stworzyć równie godnego następcę. Wsparciem mogą być objęte projekty, które polegają na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

W obecnym okresie programowania pomoc może zostać udzielona mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność i mającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, Polska musi być także miejscem zamieszkania.

Kredyt na Innowacje technologiczne nie jest jednak tradycyjnym instrumentem wsparcia, do jakich zdążyły nas przyzwyczaić Programy Operacyjne. Być może to właśnie sprawia, że cieszy się tak dużym powodzeniem wśród polskich przedsiębiorstw.

Najpierw kredyt, potem premia technologiczna

O wsparcie mogą ubiegać się projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Jest on przyznawany na zasadach komercyjnych, przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Udział własny kredytobiorcy  to minimum 25 proc. Wniosek o dofinansowanie można złożyć dopiero, gdy bank komercyjny przyzna promesę kredytu. Takie rozwiązanie zapewnia środki zewnętrzne na finansowanie 75 proc. inwestycji.

Na czym więc polega atrakcyjność tego rozwiązania?

Kluczem do rozwiązania tej zagadki są dwa słowa: „premia technologiczna”. Jest to dofinansowanie w formie dotacji, udzielane na spłatę części kapitałowej kredytu technologicznego. Owa premia technologiczna wypłacana jest jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 6 000 000 PLN. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości kosztów kwalifikowanych oraz maksymalnego dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej w danym regionie, a także statusu przedsiębiorstwa.

Wydatki, które mogą uzyskać dofinansowanie:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenie bardziej szczegółowych warunków realizacji projektu w ramach działania 3.2.2. PO IR.

Poniżej prezentujemy Państwu najbliższe terminy naboru:

Ogłoszenie konkursu: 01.06.2016

Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.07.2016

Zakończenie naboru wniosków: wrzesień 2016

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z  późn. zm.).
  2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020
  3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin