FUNDUSZE UE

Kredyt na Innowacje Technologiczne – nabór w 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego, po raz kolejny ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć w terminie: od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r., jednakże warto wziąć pod uwagę, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

Runda I: od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00
Runda II: od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00
Runda III: od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00.

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Kredyt na Innowacje technologiczne nie jest jednak tradycyjnym instrumentem wsparcia, do jakich zdążyły nas przyzwyczaić Programy Operacyjne. Być może to właśnie sprawia, że cieszy się tak dużym powodzeniem wśród polskich przedsiębiorstw. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego.

Atrakcyjność naboru polega w dużej mierze na formie dofinansowania, które udzielane jest jako premia technologiczna, która wypłacana jest jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 6 000 000 PLN. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości kosztów kwalifikowanych oraz maksymalnego dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej w danym regionie, a także statusu przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia informacji o szczegółowych warunkach realizacji projektu w ramach działania 3.2.2. PO IR.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin