FUNDUSZE UE

Kredyt na innowacje technologiczne – kolejna edycja

Początek 2021 roku przynosi szansę dla przedsiębiorców spełniających kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Od 13 stycznia 2021 do 17 lutego 2021 firmy będą mogły sfinansować wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

Celem konkursu “Badania na rynek” jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności biznesu poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

Ø  wydatki inwestycyjne:

o   zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,

o   zakup nieruchomości,

o   roboty budowlane,

o   budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,

Ø  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

Ø  eksperymentalne prace rozwojowe,

Ø  usługi doradcze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że przy wkładzie własnym w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów dostępnych w obecnym naborze:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim:  65 000 000,00 zł 

– w pozostałych województwach: 435 000 000,00 zł.

 Autor: Barbara Chaczko

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin