FUNDUSZE UE

Kredyt na Innowacje Technologiczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – II nabór w 2018 roku

Od 8 października 2018 przedsiębiorcy będą ponownie w tym roku mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć w terminie: od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r. Orientacyjna kwota środków przeznaczonych na nadchodzący nabór to 350 mln złotych.
Analogicznie jak poprzednio, nabór zostanie podzielony na rundy. Tym razem planowane jest 6 rund, w następujących terminach:
od 8.10.2018 r. do 7.11.2018 r. (runda 1);
od 8.11.2018 r. do 06.12.2018 r. (runda 2);
od 7.12.2018 r. do 24.01.2019 r. (runda 3)
od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r. (runda 4);
od 1.03.2019 r. do 10.04.2019 r. (runda 5);
od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. (runda 6), godz. 16:00.

Atrakcyjność naboru polega w dużej mierze na formie dofinansowania, które udzielane jest jako premia technologiczna, która wypłacana jest jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 6 000 000 PLN. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości kosztów kwalifikowanych oraz maksymalnego dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej w danym regionie, a także statusu przedsiębiorstwa.

W ramach aktualnego naboru można ponosić następujące koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu:
1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2.zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4.zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5.zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6.pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7.wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin