FUNDUSZE UE

Krajowe nabory wniosków o dofinansowanie w II półroczu 2019

sviluppo_aziende_fondi_UE

Nadchodząca jesień przynosi ponownie otwarte sztandarowe nabory realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Polscy przedsiębiorcy po raz kolejny będą mieć okazję na uzyskanie wsparcie na projektu B+R oraz projekty inwestycyjne, mające na celu wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczych.

Nazwa programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka)
Zasięg Cała Polska
Status wnioskodawcy MŚP, DUŻE
Zakres naboru Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację tych prac podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, itp.). Realizacja przedmiotowego instrumentu ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. 

 

Terminy składania wniosków 16.09.2019 do 16.12.2019
Poziom dofinansowania Badania Przemysłowe od 50% do 70%

Prace Rozwojowe od 25% do 45%

 

Nazwa programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania Działanie 3.2.1 Badania na rynek
Zasięg Cała Polska
Status wnioskodawcy MŚP
Zakres naboru Wsparcie mogą uzyskać projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

Terminy składania wniosków od 01.10.2019 do 31.10.2019
Poziom dofinansowania Część badawcza od 25% do 45%

Część inwestycyjna od 25% do 65%

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia szczegółowych warunków realizacji projektu w ramach powyższych naborów.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Działu Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin