FUNDUSZE UE

Krajowe nabory wniosków o dofinansowanie w II półroczu 2017

Druga połowa 2017 roku przynosi 3 interesujące nabory, o zasięgu krajowym, skierowane zarówno dla przedsiębiorstw MŚP (mikro, małych, średnich), jak i przedsiębiorstw dużych. Przygotowanie projektu inwestycyjnego to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania, więc już dzisiaj przedstawiamy interesujące nabory, które mogę wesprzeć Państwa działalność.

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania: Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka)
Zasięg:  Cała Polska
Status wnioskodawcy: MŚP, DUŻE

Zakres naboru

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację tych prac podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, itp.). Realizacja przedmiotowego instrumentu ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.

Terminy składania wniosków
Ogłoszenie konkursu: sierpień 2017
Rozpoczęcie naboru wniosków: wrzesień 2017
Zakończenie naboru wniosków: grudzień 2017
Poziom dofinansowania
Badania Przemysłowe od 50% do 70%
Prace Rozwojowe od 25% do 45%


Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania: Działanie 3.2.1 Badania na rynek
Zasięg: Cała Polska
Status wnioskodawcy: MŚP

Zakres naboru

Wsparcie mogą uzyskać projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

Terminy składania wniosków
Ogłoszenie konkursu: październik 2017
Rozpoczęcie naboru wniosków: listopad 2017
Zakończenie naboru wniosków: styczeń 2018
Poziom dofinansowania
Część badawcza od 25% do 45%
Część inwestycyjna od 25% do 65%


Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania: Działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Zasięg: Cała Polska
Status wnioskodawcy: MŚP, DUŻE

Zakres naboru

Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Instrument ten służy wsparciu projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej jednego przedsiębiorcę.

Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Terminy składania wniosków
Ogłoszenie konkursu: czerwiec 2017
Rozpoczęcie naboru wniosków: wrzesień 2017
Zakończenie naboru wniosków: grudzień 2017
Poziom dofinansowania
Badania Przemysłowe od 50% do 70%
Prace Rozwojowe od 25% do 45%

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia szczegółowych warunków realizacji projektu w ramach powyższych naborów.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektw, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin