FUNDUSZE UE

Krajowe nabory wniosków o dofinansowanie w I półroczu 2020

sviluppo inteligente

Rok 2020 jest ostatnim momentem aby skorzystać z obecnych programów pomocowych. Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi naborami wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W I półroczu 2020 odbędą się zarówno nabory na projekty inwestycyjne i jak i badawczo – rozwojowe.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka)

Zasięg: cała Polska

Status wnioskodawcy: MŚP, Duże

Zakres naboru:

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację tych prac podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, itp.). Realizacja przedmiotowego instrumentu ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. 

Termin składania wniosków: od 09.04.2020 do 14.05.2020

Poziom dofinansowania:

Badania Przemysłowe od 50% do 70%

Prace Rozwojowe od 25% do 45%

 

Autor: Barbara Chaczko

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin