FUNDUSZE UE

Granty dla MŚP i start-upów na finansowanie innowacji. Program Horyzont Europa 2021-2027

horyzyont europa

EIC Accelerator jest to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.
Instrument skierowany jest do pojedynczych podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.
O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5/6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL 5/6 ) – Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych”.

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:
– grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych
lub
– komponentu inwestycyjnego – finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 17,5 mln euro.
Granty finansują projekty na poziomie 5/6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.
Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania.

Czas trwania projektu od 12 do 24 miesięcy.

Proces aplikowania jest dwuetapowy. Pierwszy obejmie:
– Krótki wniosek (5 stronicowe podsumowanie),
– Pitch deck presentation (10 slajdów)
– Video pitch (3 minuty).

W przypadku pozytywnej oceny (ma ona trwać 4-6 tygodni) wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji.
Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu którą przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.

Terminy naboru:
Wnioski skrócone: nabór ciągły
Pełne wnioski: pierwsza runda – do 16 czerwca, druga runda – 6 października 2021

Autor: Barbara Chaczko, konsultant ds. Funduszy UE

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin