BUSINESS FOCUS

Focus: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna [INFOGRAFIKA: inwestycje włoskie]

Jest największą strefą ekonomiczną w Polsce, w jej skład wchodzi 49 podstref znajdujących się w czterech województwach Polski południowo-zachodniej. Jest dobrze połączona siecią dróg i autostrad z Niemcami, Czechami i resztą terytorium Polski. Znajduje się blisko ośrodków kształcących wykwalifikowane kadry. Jednocześnie obejmuje obszary o długiej tradycji przemysłowej sięgającej wiele wieków wstecz.

Strefy to wyodrębnione tereny, na których obowiązują preferencyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy, które tu inwestują korzystają z ulg podatkowych i gotowych, uzbrojonych już terenów. Więcej na temat stref można przeczytać w naszym poprzednim artykule.
Inwestorzy prowadzący działalność w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej otrzymują pomoc publiczną w postaci zwolnień w podatku dochodowym. Dokładny wymiar ulg zależy od wielkości inwestycji i jej lokalizacji. Maksymalna wysokość ulgi liczona jest jako procent wydatków na inwestycję lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.


61a797f8-5174-4ecd-badd-da10829dbf9b


Sama Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to ponad 3 tysiące hektarów gruntów w 4 województwach południowo – zachodniej Polski: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i lubuskim. Jak ocenił prestiżowy „fDi Magazine” z grupy The Financial Times w swoim światowym rankingu stref ekonomicznych, pod względem atrakcyjności Invest Park plasuje się na wysokim, czwartym miejscu w Europie i 22 na świecie.

Obszary do inwestycji w WSSE charakteryzują się korzystną lokalizacją, bliskością granic z Republiką Czeską i Niemcami oraz z międzynarodowymi portami lotniczymi we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Trwa także nieustanny rozwój infrastruktury drogowej wspierany finansowaniem z funduszy strukturalnych UE.

Przemysłowe DNA Wałbrzycha
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powstała 1997 roku jako remedium na negatywne skutki transformacji ustrojowej, której rezultatem było zamknięcie nierentownych kopalń węgla kamiennego i upadek przemysłu włókienniczego oraz porcelanowego. W 1994 roku stopa bezrobocia w Wałbrzychu wynosiła blisko 25%. Obecnie, w maju 2016 roku, bezrobocie w mieście Wałbrzych wynosi 10 proc.

Wałbrzych wraz z okolicami był od zawsze terenem rzemieślniczo – przemysłowym. W średniowieczu wydobywano srebro i rudy ołowiu, pojawiły się tu pierwsze sztolnie węglowe. Od XVII wieku prężnie rozwijało się tkactwo, aby w XVIII wieku ustąpić pola włókiennictwu i górnictwu węglowemu. Pod koniec stulecia w Wałbrzychu działało 7 kopalń węgla, dając pracę 985 górnikom. Wiek XIX, jak w całej Europie był czasem dynamicznej rewolucji przemysłowej. W Wałbrzychu nadal rosła branża włókiennicza i węglowa, dodatkowo rozwijał się przemysł ceramiczny, szklarski, metalowy i koksowniczy. Tymczasem miasto i przyległości zostało kupione przez Konrada Hochberga, właściciela zamku Książ. W 1871 r. wraz ze Zjednoczeniem Niemiec, Wałbrzych stał się częścią Rzeszy Niemieckiej. Po II wojnie światowej, na mocy zmiany granic, miasto przestało być niemieckie i zostało przyznane Polsce. Zostało zasiedlone przez ludność polską napływającą ze Wschodu oraz repatriantów, szczególnie górników z Francji. Nastąpił okres dynamicznej urbanizacji.

Przeczytaj więcej:
Ranking Stref

Film o Strefie
[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=7Xhag9DccR8[/embedyt]

Magazyn Invest Park

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wykonaną przez nas dzięki uprzejmości Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin