BUSINESS FOCUS

ESG – Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw. Nowy standard raportowania niefinansowego zostanie wdrożony w najbliższych latach. Będzie on bazował na czynnikach zróżnicowanego rozwoju. Szacunkowo w 2024 r. zostanie nim objętych 50 000 spółek z UE. Warto wiedzieć, że w niedalekiej przyszłości raportowanie niefinansowe stanie się obowiązkowe również dla małych i średnich firm, co może okazać się prawdziwą rewolucją.

Dyrektywa o raportowaniu CSRD

Dyrektywa o raportowaniu firm w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) weszła w życie 5 stycznia 2023 r. Nowe regulacje są dość skomplikowane, co sprawia, że ich wdrożenie może wiązać się z wieloma problemami. Właśnie dlatego wiele przedsiębiorstw już rozpoczyna przygotowania. Do tej pory raportowanie niefinansowe było obowiązkowe tylko dla nielicznych podmiotów. Wkrótce stanie się ono codziennością dla większości firm notowanych na rynkach regularnych, a także dużych przedsiębiorstw spełniających dwa z trzech kryteriów (suma bilansowa 20 000 000 euro, średnioroczne zatrudnienie 250 osób, roczne przychody netto ze sprzedaży 40 000 000 euro).

Średnie i małe przedsiębiorstwa również będą zobligowane do raportowania niefinansowego, jednak na obecny moment nie są znane dokładne terminy. Głównym celem wprowadzenia CSRD jest podniesienie poziomu transparentności z zakresie działań na rzecz zróżnicowanego rozwoju. Analizowane są przede wszystkim czynniki oddziałujące na środowisko, klimat, pracowników czy lokalną społeczność. Dyrektywa pozwoli także ujednolicić europejskie standardy raportowania informacji niefinansowych. Dla inwestorów i pozostałych interesariuszy oznacza to prostsze pozyskiwanie oraz porównywanie danych z rynku ESG.

Obowiązek przedstawiania danych niefinansowych w sprawozdaniu rocznym wejdzie w życie w 2025 r. (dotyczy dużych przedsiębiorstw niepodlegających NFRD). W raporcie rocznym publikowanym w 2026 r. należy uwzględnić informacje za minione 12 miesięcy. Małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie mają więcej czasu na przygotowanie, ponieważ nowe regulacje obejmą te podmioty w 2026 r. Trzeba dodać, że wszystkie sprawozdania finansowe będzie wyeryfikować organ zewnętrzny.

Wytyczne raportowania niefinansowego

Nowa dyrektywa łączy się w ESRS. czyli Europejskimi Standardami Raportowania Zróżnicowanego Rozwoju. Z punktu widzenia przedsiębiorstw jest to kolejne utrudnienie. Konieczne stanie się raportowanie danych na temat wpływu podmiotu na środowisko, ład korporacyjny, lokalną społeczność. Prace nad ustawą są w toku, jednak wiadomo, że opracowywanych jest 12 standardów (w tym 2 przekrojowe, 5 środowiskowych, 4 społeczne, 1 korporacyjny). Na uwagę zasługuje fakt, że raportowanie niefinansowe wymaga uwzględnienia danych historycznych. Wymagane jest ujęcie informacji w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej.

Pozyskanie danych niefinansowych jest czasochłonne oraz pracochłonne. Właśnie dlatego zaleca się, aby firmy rozpoczęły przygotowania już teraz. Nowe regulacje na rzecz zrównoważonego rozwoju wymagają opracowania strategii i planów. W 2024 r. warto ustalić procesy wewnętrzne w spółce, a także przypisać odpowiedzialność w zakresie pozyskiwania, analizy oraz weryfikacji danych. Nie zaszkodzi również wygenerować próbny raport, dzięki któremu możliwe będzie wcześniejsze wyeliminowanie nieprawidłowości.

Sposób i zakres raportowania danych niefinansowych

Raportowanie niefinansowe to wielka zmiana dla firm. Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju (ESRS) w czytelny sposób przedstawiają sposoby oraz zakres raportowania informacji. Sporym plusem jest podział danych na obszary – takie rozwiązanie może pomóc w oddelegowaniu obowiązków konkretnym sektorom przedsiębiorstwa. Nie można jeszcze powiedzieć, jaka będzie finalna wersja nowych zapisów. Nie będą one jednak znacząco odbiegać od regulacji zaprezentowanych w projekcie. Firmy są świadome, jakie obowiązki zostaną na nie nałożone w kolejnych latach.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin