BUSINESS FOCUS

Energy Industry Mixer, czyli o inwestycjach i innowacjach w energetyce

Optymalizacja kosztów korzystania z energii elektrycznej w przemyśle, dostosowanie polskiej infrastruktury do zasilania z odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje w systemy smart city – m.in. takimi zagadnieniami będą zajmowali się uczestnicy marcowej imprezy Energy Industry Mixer we Wrocławiu. Zaplanowane na 19 marca 2019 roku spotkanie firm i ekspertów z branży energetycznej będzie zarówno forum dyskusji o polityce energetycznej, jak i miejscem spotkań polskich i zagranicznych firm działających (lub planujących rozpocząć działanie) w tej branży. Udział w spotkaniu zapowiedzieli już czołowi gracze rynku energetycznego (zarówno z Polski, jak i z Włoch), a także przedstawiciele Ministerstw Energii, Przedsiębiorczości i Technologii oraz władze miasta, województwa i samorządu.

Jak tłumaczą organizatorzy, Energy Industry Mixer to tak naprawdę połączenie dwóch bardzo ważnych dla branży energetycznej imprez. „Pierwszą jest spotkanie biznesowo-networkingowe, odbywające się w formule szybkich spotkań, podczas których firmy działające w różnych segmentach tego rynku mają możliwość w krótkim czasie zapoznać się z ofertą potencjalnych kontrahentów i nawiązać cenne kontakty biznesowe. Taki scenariusz sprawia, że jego uczestnicy mogą szybko nie tylko poznać ofertę wielu potencjalnych partnerów, ale także łatwo pozyskać dodatkowe informacje, zadać pytania i porównać propozycję różnych firm” – wyjaśnia Fabrizio Bosetti, założyciel firmy Bosetti Global Consulting, która jest głównym organizatorem wydarzenia.

Drugim elementem Energy Industry Mixer jest część naukowa, podczas której uczestnicy wysłuchają wykładów oraz uczestniczyć będą w serii paneli dyskusyjnych, poświęconych kluczowym, bieżącym zagadnieniom dot. energetyki. W programie znalazły się 4 panele poświęcone tematyce optymalizacji kosztów energii dla przemysłu, dostosowania infrastruktury energetycznej w Polsce do OZE, produkcji energii elektrycznej oraz sieci i dystrybucji dzisiaj i w przyszłości, a także rozwiązań dot. smart city.

„Nasza energetyka stoi na progu wielkich zmian, nie tylko ze względu na konieczność osiągnięcia unijnego celu uzyskiwania 15 procent energii z odnawialnych źródeł do 2020 roku. Energia odnawialna, o której będzie mowa podczas jednego z paneli dyskusyjnych Energy Industry Mixer, to także odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnej energetyce. Nowoczesne rozwiązania dot. pozyskiwania prądu ze słońca i wiatru są także odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczeństwa dot. zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla naszej energetyki”wyjaśnia prof. dr hab. inż. Zbigniew Gutek, dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Nie jest zbiegiem okoliczności, że w imprezie weźmie udział wiele firm z Włoch. Kraj ten jest europejskim liderem w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii, dlatego nawiązanie kontaktów z włoskimi partnerami może być dla polskich firm bardzo korzystne. Włochy są również formalnym krajem partnerskim spotkania.

„Spotkania firm w formule business mixer to doskonała okazja do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, jak i budowania sieci współpracy wśród przedsiębiorstw. To także okazja do budowania relacji sektora publicznego z sektorem prywatnym, które są niezwykle istotne również w obszarze energetyki” – dodaje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. „Wyzwania, jakie stawiają przed samorządami zarówno polityka spójności w ramach celu bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej Europy, polityka energetyczna państwa jak i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz odpowiedniej jakości środowiska na poziomie lokalnym sprawiają, że samorządy liczą na dobre, innowacyjne rozwiązania, które rozwija sektor biznesu. Rozwój OZE, poprawa efektywności energetycznej, inteligentne systemy zarządzania energią, likwidacja tzw. ubóstwa energetycznego jako metody walki ze smogiem, to tylko niektóre z tematów, w ramach których niezbędna jest współpraca przedsiębiorstw i sektora publicznego. Dobrym tego przykładem jest formalizowanie kooperacji w klastrach energii. Na terenie Dolnego Śląska obecnie funkcjonuje już 7 takich oddolnych inicjatyw, posiadających certyfikat Ministerstwa Energii. W ich ramach kooperują m. in. przedsiębiorstwa energetyczne, producenci i odbiorcy energii, producenci urządzeń i systemów energetycznych, jednostki samorządu terytorialnego” – dodaje Cezary Przybylski.

Przypadkiem nie jest również fakt, że Energy Industry Mixer organizowany jest we Wrocławiu – stolica Dolnego Śląska może się bowiem pochwalić licznymi udanymi projektami z dziedziny smart cities (inteligentne miasta). Podczas imprezy przedstawiciele Urzędu Miasta zaprezentują pięć nowych inwestycji, jakie miasto Wrocław zamierza zrealizować do roku 2021 w celu rozwoju następujących obszarów: e-mobility; inteligentna infrastruktura w mieście (transport, oświetlenie i linie telefoniczne), smart grids i inteligentne liczniki (rozwiązania cyfrowe) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Energy Industry Mixer odbędzie się 19 marca w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Wśród współorganizatorów imprezy znaleźli się: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Energemini Polska Sp. z o.o., a Partnerami są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Krajowa Izba Gospodarcza, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Politechnika Wrocławska, CAMT Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Stadion Wrocław, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, Konsorcjum Smart Power Grids-Polska, Smart City Wrocław, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, British Polish Chamber of Commerce, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Netherlands-Polish Chamber of Commerce.

Honorowym Patronatem wydarzenie objęły: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewoda Dolnośląski.

Więcej informacji o Energy Industry Mixer na stronie energymixer.eu/pl

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin