BUSINESS FOCUS

Biometan jako najlepsza alternatywa dla paliw kopalnych wg POB

alternatywa dla paliw kopalnych

Wyniki analizy Polskiej Organizacji Biometanu są jednoznaczne – biometan to najlepsza alternatywa dla paliw kopalnianych stanowiących ogromne obciążenie dla środowiska naturalnego. Doskonale sprawdzi się w branży przemysłowej, ciepłowniczej, transportowej. Właśnie dlatego tak ważne jest opracowanie skutecznej strategii dekarbonizacji przy jednoczesnym zwiększaniu produkcji biometanu. Planowane jest stopniowe podnoszenie poziomu wykorzystania biometanu w sieciach gazowych w 2030, 2040 oraz 2050 roku.

Rozwój branży biometanowej

Kolejne lata będą kluczowe dla rozwoju sektora energetycznego, gazowego oraz paliwowego. Największe znaczenie strategiczne mają: Krajowy Plan w Dziedzinie Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityka Energetyczna Państwa 2040 (PEP 2040). Wiele wskazuje na to, że obydwa dokumenty zostaną zaktualizowane o nowe cele bezpośrednio związane z branżą biometanową.

Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu Michał Tarka zauważył, że w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu znacząco zaniżono potencjał biometanu. Polityka energetyczna Polski została opracowana relatywnie niedawno, jednak rynek energii i paliw zmienia się praktycznie każdego dnia. Z tego względu konieczna jest aktualizacja dokumentów na korzyść biometanu, który na obecny moment wydaje się być najlepszą alternatywą dla paliw kopalnianych.

Tarka zaznaczył, że rekordowy wzrost cen energii ma źródło w m.in. wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Starcie militarne wymusiło radykalne zmiany w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw surowców do Polski. Gaz ziemny jest coraz droższy, a jego dostępność maleje. Należy podjąć zdecydowane kroki w kwestii zwiększenia stopnia wykorzystania biometanu.

Biometan w polskiej polityce energetycznej

Na oficjalnej stronie internetowej POB pojawiła się analiza pt. „Biometan w polskiej polityce energetycznej”. Można znaleźć z niej harmonogram oraz zakres planowanych zmian w PEP 2040 oraz KPEiK. Aktualizacje obejmują przede wszystkim rynek biogazu oraz biometanu. W opracowaniu przedstawiono m.in. rekomendacje, scenariusze oraz analizy, które mogą okazać się przydatne podczas modyfikacji wyżej wspomnianych dokumentów. Korekta powinna ukazać pełny potencjał zielonego paliwa odnawialnego, czyli biometanu.

Warto wiedzieć, że 8 listopada 2023 roku projekty krajowych planów dla energii i klimatu (KPEiK) zostały oficjalnie zaktualizowane przez 21 państw członkowskich UE. Można powiedzieć, że dla Polski jest to ostatni moment na korektę dokumentów. Trzeba dodać, że Polska Organizacja Biometanu apeluje o możliwie najszybsze podjęcie niezbędnych działań, gdyż w dużej mierze wpływają one na tempo rozwoju rynku paliw odnawialnych.

Polska Organizacja Biometanu dąży do podniesienia poziomu produkcji biometanu – z tego powodu w PEP 2040 oraz KPEiK powinien znaleźć się stosowny zapis. Do głównych celów strategicznych można zliczyć: produkcję co najmniej 2 miliardów m3 biometanu na rok 2030 (całkowity potencjał wynosi 3 miliardy m3) oraz 5 miliardów m3 biometanu na 2040. Perspektywa na rok 2050 wynosi 8 miliardów m3 (potencjał 9 miliardów m3).

Michał Tarka (Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu) zdradził, że niezwykle ważne jest zwiększenie znaczenia biometanu, który może zastąpić ogromną ilość paliw kopalnianych. Wzmocnienie jego pozycji wydaje się być niezbędne do tego, aby zapoczątkować pracę umożliwiające dynamiczny rozwój omawianego sektora energetycznego.
Biometan – przyszłość rynku energetycznego

Produkcja biometanu jest relatywnie prosta. Jest on produktem w procesie oczyszczania biogazu. Wykazuje on takie same właściwości energetyczne oraz chemiczne jak gaz ziemny. Na uwagę zasługuje fakt, że biometan jest zaroemisyjny, a tym samym bezpieczny dla środowiska naturalnego. Zapewnia szeroki zakres zastosowań, ponieważ może zostać wykorzystany w branży ciepłowniczej, przemysłu, transportu. Kolejną zaletą jest możliwość zastosowania go podczas produkcji energii elektrycznej. Produkcja biometanu wpasowuje się w politykę Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Powstaje on z m.in. odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków czy gospodarstw rolnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin