BUSINESS FOCUS

Barometr Nastrojów Menadżerów Branży Motoryzacyjnej – PZPM i KPMG luty 2021

Najnowszy raport badający nastroje przedstawicieli firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku przynosi nieco bardziej optymistyczne wieści. Wskaźnik nastrojów menadżerów wynosi 50 punktów i jest wyższy o 30 punktów w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, przeprowadzonego w połowie ubiegłego roku. Sytuację jako nadal trudną ocenia 83% respondentów, którzy przyznają iż odnotowali spadek przychodów związany z pandemią COVID-19. 65% przedstawicieli branży przewiduje, iż sytuacja wróci do tej sprzed pandemii w ciągu 1-2 lat.
Na pytanie jak pandemia COVID-19 wpłynęła na ich firmy i jakie działania decydenci podjęli w odpowiedzi, respondenci wymieniają:

 • Spadek sprzedaży 83 %
 • Zakłócenie łańcucha dostaw 71 %
 • Wniosek o pomoc w ramach Tarcz Antykryzysowych 60 %
 • Redukcja etatów 40 %
 • Redukcja wynagrodzeń 40 %
 • Przygotowanie wewnętrznej polityki wspomagania upłynnienia zapasów na wypadek zagrożeń 25 %
 • Zamknięcie części lub całości działalności 19 %
 • Problemy z płynnością firmy 15 %

Jednymi z długoterminowych skutków zmian spowodowanych kryzysem będą utrzymujący się wzrost znaczenia wirtualnych salonów i wirtualnej sprzedaży oraz ograniczenie zatrudnienia. Na kolejnych pozycjach wymieniane są: zamrożenie inwestycji w rozwój firmy, skrócenie geograficzne łańcuchów dostaw, zahamowanie rozwoju elektromobilności.

W ocenie przedstawicieli sektora motoryzacyjnego największymi wyzwaniami o obawami trawiącymi branże są:

 • Sytuacja polityczno – gospodarcza w Polsce
 • Koszty pracy
 • Nowe regulacje prawne
 • Biurokracja
 • Wzrost konkurencji ze strony innych producentów
 • Poziom kosztów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania konkurencyjności
 • Sytuacja polityczno – gospodarcza za granicą
 • Dostęp do pracowników produkcyjnych
 • Dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach
 • koszt/ dostęp do finansowania zewnętrznego

Wśród respondentów badania znajdują się producenci pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów (62,5 %) oraz dystrybutorzy pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów (37,5 %).

Cały raport dostępny pod linkiem:

https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Barometr-Nastrojow-Menedzerow-Branzy-Motoryzacyjnej-PZPM-i-KPMG-luty-2021

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin