FUNDUSZE UE

Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje modernizację energetyczną na Dolnym Śląsku

BGK udziela mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, mającym siedzibę i jednocześnie prowadzącym działalność na Dolnym Śląsku, wsparcia finansowego na preferencyjnych warunkach, wspierając tym samym modernizację i efektywność energetyczną.

Jedną z propozycji banku jest pożyczka na efektywność energetyczną

  • pożyczka w województwie dolnośląskim
  • o finansowaniu od 200 tys. do 3 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
  • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w sektorze MŚP to instrument udzielany na warunkach preferencyjnych dla m.in.:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • grup producentów rolnych
  • przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Celem instrumentu finansowego jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym:
a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
b)wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
c) wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
d) inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,
e) modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
f) wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,

a także zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Wykluczenia w finansowaniu
a) termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią,
b) refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych, jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
c) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
d) finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.),
e) zakup nieruchomości,
f) projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc., a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty, które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30 proc. w przypadku zmiany spalanego paliwa.
g) w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
h) nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatko schodowej).

• Okres spłaty: do 15 lat
• Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Instytucje finansujące to Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Źródło i więcej informacji na: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/efektywnosc-energetyczna-i-oze/pozyczka-na-efektywnosc-energetyczna-z-projektu-inwestycje-innowacje-energetyka-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin