PODATKI

Zniesienie konieczności korekty kosztów w roku 2016

Działająca w polskim systemie podatkowym od 2013 r. korekta kosztów w związku z nieopłaceniem wydatków w terminie zostaje zlikwidowana. Prezydent podpisał już ustawę zmieniającą przepisy. Dla środowisk ekonomicznych to wiadomość przynosząca ulgę. Z kolei dla większości przedsiębiorców i księgowych to zapowiedź dodatkowej pracy.

Na czym polega korekta kosztów?

Przepis o konieczności korekty kosztów został funkcjonował od 1 stycznia 2013 r. jako zmiana w ustawie o podatku dochodowym. Ograniczał on możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków, które nie zostały zapłacone lub uregulowane w inny sposób (np. poprzez kompensatę). Podatnik podatku dochodowego powinien pomniejszyć koszty uzyskania przychodu, o kwotę wynikającą z niezapłaconych wydatków.

Korektę kosztów należało przeprowadzić:

  • W przypadku faktur z terminem płatności krótszym niż 60 dni – w okresie, w którym upływa 30 dzień po terminie płatności, określonym na fakturze;
  • W przypadku faktur z terminem płatności dłuższym niż 60 dni – w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach (co gorsza, także w przypadku, gdy termin płatności jeszcze nie upłynął).

W sytuacji, gdy faktura nie została uregulowana, podatnik podatku dochodowego powinien po przekroczeniu ustawowego terminu pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o kwotę nieopłaconych, a ujętych w kosztach wydatków. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie było kosztów na ich pomniejszenie, konieczne było zwiększenie przychodu.

Likwidacja korekty kosztów

Przepisy zmieniające Ordynację podatkową oraz niektóre inne ustawy uchylają art. 24d ustawy o podatku dochodowym – od 1 stycznia 2016 r. Podatnicy nie będą musieli pomniejszać kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki.

Podatnicy muszą jednak pamiętać, że okres przedawnienia, jeśli chodzi o podatki, wynosi 5 lat, nie jest zatem możliwe zaprzestanie rozliczania płatności, związanych z wydatkami, od chwili obecnej. Organy podatkowe bowiem, mimo zmiany przepisów, mogą kontrolować księgi z lat 2013-2015 jeszcze przez kolejne lata – we wspomnianym okresie obowiązywania korekty kosztów.

Przepisy przejściowe – korekta kosztów i wydatki nieopłacone w terminie

W przepisach zmieniających ustawę ustawodawca zawarł regulacje, dotyczące okresu przejściowego – jeżeli przedsiębiorca do końca grudnia 2015 będzie zobowiązany do pomniejszania kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki, będzie mógł zaliczyć je ponownie do kosztów uzyskania przychodów po ich opłaceniu – nawet w 2016 r.

W przypadku, gdy ustawowy termin na dokonanie korekty kosztów, czyli np.  90 dni od daty wystawienia faktury – ujęcia w kosztach podatkowych, przypadnie na rok 2016 to w związku ze zmianą przepisów podatnik nie jest zobowiązany do pomniejszania kosztów uzyskania przychodu w roku 2015.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin