PODATKI

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2020r. Nowa matryca stawek VAT

zmiany_Vat

Ministerstwo Finansów wprowadza do stosowania począwszy od 1 kwietnia 2020 r. nową matrycę stawek VAT. Celem jest jej ujednolicenie. Dla podatników taka zmiana będzie w wielu wypadkach wiązała się z koniecznością ponownej klasyfikacji sprzedawanych towarów na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN).
Podatnikom w uzyskaniu pewności na temat stawki mającej zastosowanie do sprzedawanego przez nich asortymentu ma pomóc instytucja wiążącej informacji stawkowej (WIS), wydawanej w formie decyzji administracyjnej. Instytucja ta ma poprawić bezpieczeństwo rozliczeń VAT podatników, którzy nierzadko mieli wątpliwości co do stosowanych stawek VAT. Podatnicy już od 1 listopada 2019 r. mogą występować z wnioskami o WIS.

Jednolity Plik Kontrolny zamiast deklaracji VAT
Największym wyzwaniem dla podatników, w szczególności od strony technicznej, może się jednak okazać zastąpienie deklaracji VAT rozbudowanym jednolitym plikiem kontrolnym dla celów VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Przepisy zobowiązujące podatników do przedstawiania swoich rozliczeń VAT w takiej formie mają obowiązywać dużych przedsiębiorców już od kwietnia 2020 r., pozostałych podatników zaś od lipca 2020 r. Zakres struktury JPK_VAT zostanie rozszerzony o nowe informacje, co będzie wiązać się dla podatników z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemach księgowo-finansowych. Również i ta zmiana zostanie połączona z wprowadzaniem sankcji – 500 zł za każdy błąd w zmodyfikowanym JPK, który będzie uniemożliwiał organowi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Pakiet Quick Fixes
Uwagę podatników działających na rynku unijnym przykuwa natomiast z pewnością pakiet quick fixes, czyli wymogi i rozwiązania wprowadzone przez ustawodawcę unijnego, które mają na celu ujednolicenie i uproszczenie rozliczania niektórych transakcji o charakterze wewnątrzwspólnotowym. Pakiet ten obejmuje m.in. rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0 proc. przy dostawach wewnątrzwspólnotowych, nowe zasady rozliczania transakcji łańcuchowych, a także jednolite (obowiązujące wszystkie kraje członkowskie) zasady rozliczania przemieszczeń towarów do magazynu call-off stock.

W związku z tym, że prace nad implementacją dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 311, s. 3) nie zostały zakończone, do chwili implementacji obowiązują nadal przepisy krajowe o VAT.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin