PODATKI

Zmiany w podatkach w 2019 roku

Parlament przyjął trzy ustawy zmieniające przede wszystkim podatki dochodowe (a także ordynację podatkową), a więc projekt upraszczający podatki (druk sejmowy nr 2854), uszczelniający je (druk nr 2860) oraz wprowadzający Twój e-PIT (zeznanie PIT-37 przygotuje Urząd Skarbowy).

Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych zakładającą m.in. 9-proc. CIT dla małych firm oraz zmiany dotyczące kosztów w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.
Dodatkowo Senat przyjął już ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2848), która wprowadzi nową daninę od osób osiągających dochody powyżej 1 mln zł rocznie.
Zmiany przewidziane w tych wszystkich nowelizacjach obejmą znakomitą większość, o ile wręcz nie wszystkich podatników – zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Niestety przeważająca część wprowadzanych rozwiązań ich nie ucieszy.

Korzystne zmiany:
– wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej,
– zmiany w rozliczaniu dochodu ze sprzedaży odziedziczonego domu lub mieszkania,
– rozliczanie wierzytelności i pakietów wierzytelności,
– ulgę Innovation Box,
– uwzględnianie w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek,
– wprowadzenie niższej, 9-proc. stawki CIT,
– uporządkowanie zasad opodatkowania kryptowalut,
– podwyższenie do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych (obecnie jest to 20 tys. euro, czyli ok. 86 tys. zł).
Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.
– podwyższenie do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
– podwyższenie do 225 tys. zł limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych.
– zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów – przyjęto, że tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. wydatków eksploatacyjnych.

Nowe obowiązki:
– raportowanie schematów podatkowych
– exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych
– nowa sankcja z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
– uszczelnienie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów pasywnych (dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne)

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin