PRAWO

Zmiany dotyczące odpadów i opakowań

Od 1 stycznia 2020 r. zostaną udostępnione kolejne moduły w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami), tj. moduły ewidencji i sprawozdawczości. Przedsiębiorcy będą musieli wykonywać obowiązki elektronicznie poprzez te moduły. Żeby mieć do nich dostęp należy wcześniej zarejestrować się w BDO. Rejestracji należy dokonać jak najszybciej, gdyż do 31.12.2019 roku rejestracja odbywa się jeszcze poprzez wniosek składany w formie papierowej. Wniosek składa się do marszałka właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Od wniosku może być wymagana opłata.

Od 1 stycznia 2020 r. przed rozpoczęciem każdego transportu odpadów przedsiębiorca wytwarzający odpady będzie musiał online w systemie BDO wypełnić KPO (karta przekazania odpadów) lub KPOK (karta przekazania odpadów komunalnych). Karta zawiera informacje m.in. o rodzaju i ilości przewożonych odpadów, planowanej dacie i godzinie rozpoczęcia transportu. KPO nie będzie można wygenerować poza system BDO, czyli bez rejestracji w BDO nie będzie można legalnie przekazać wytworzonych odpadów np. firmie transportującej lub zbierającej odpady.

Zakres podmiotów mających obowiązek rejestracji w BDO jest bardzo szeroki. Generalnie obejmuje podmioty gospodarujące odpadami (w szczególności wytwórcy odpadów), podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach oraz jednostki handlu detalicznego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zakres tych podmiotów, w tym wyjątki (np. przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie działalność administracyjno-biurową wytwarzający odpady analogiczne do odpadów komunalnych), wskazane są w art. 50-51 ustawy o odpadach.

Pomocne narzędzie do sprawdzenia, czy podmiot podlega pod obowiązki jest na stronie www.

Prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do BDO zagrożone jest sankcją administracyjną od 5000 zł do 1 mln zł, a brak złożenia wniosku o wpis karą grzywny lub aresztu.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

 
 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin