PRAWO

Zmiany CIT i PIT w 2021 roku

PIT CIT w 2021 r.

CIT od spółki komandytowej i spółki jawnej

Spółka komandytowa będzie płaciła podatek dochodowy od 1 stycznia 2021r. Nowych przepisów można będzie nie stosować obowiązkowo przez pierwsze cztery miesiące 2021 r., ale wówczas na dzień 30 kwietnia 2021r. trzeba będzie zamknąć księgi rachunkowe w spółce. Komplementariusz odliczy zapłaconą przez spółkę daninę od swojego podatku, natomiast komandytariusz będzie miał kwotę wolną w wysokości 60 tys. zł rocznie. Oznacza to, że dochód komandytariusza o większych przychodach faktycznie będzie podwójnie opodatkowany.

Opodatkowane CIT zostaną te spółki jawne, które nie wskażą, kim są ich wspólnicy oraz kto pośrednio osiąga dochody ze spółki.

Ulga abolicyjna

Ustawa zakłada też ograniczenie ulgi abolicyjnej, z której co do zasady korzystają osoby mieszkające w Polsce ponad 183 dni w roku. Osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w naszym kraju, a tym zapłaconym za granicą. Podatnicy będą mogli korzystać z kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 8 tys. zł rocznie.

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 r. niektóre spółki kapitałowe mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów (tzw. estoński CIT) – podatek płaci się dopiero w momencie wypłaty zysku.

Warunki skorzystania z tego opodatkowania to m.in.:

 • wszyscy wspólnicy muszą być osobami fizycznymi,
 • spółka kapitałowa nie ma udziałów w innej spółce kapitałowej,
 • spółka kapitałowa zatrudnia min. 3 osoby na umowę o pracę nie będące wspólnikami,
 • próg przychodów wynosi 100 mln zł,
 • regularne inwestowanie na określonym pułapie.

9-proc. CIT

Podwyższono do 2 mln euro limit uprawniający do stawki 9% CIT. Będzie go mógł stosować podatnik, który łącznie spełni poniższe warunki:

 • przychody za 2020 r. nie przekroczą 2 mln euro brutto (z VAT) po kursie z 1 października 2020 , czyli 9 031 000 zł brutto (tj. wraz z należnym VAT),
 • jego bieżące przychody osiągane w 2021 r. nie przekroczą 2 mln euro netto (bez VAT) po kursie z 4 stycznia 2021 r.

Inne zmiany podatkowe:

 • Zostanie wprowadzona nowa instytucja – tzw. spółka nieruchomościowa, która zostanie objęta nowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz w zakresie podatku u źródła,
 • na podatników CIT o rocznych przychodach przekraczających 50 mln euro zostanie nałożony obowiązek sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej,
 • podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym działający w specjalnych strefach ekonomicznych) nie będą mogli obniżać ani podwyższać stawek amortyzacji,
  środki trwałe będzie można uznawać za używane (i stosować dla nich indywidualne stawki amortyzacji) tylko wtedy, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były one wykorzystywane przez inne podmioty przez sześć miesięcy (albo 60 miesięcy w niektórych przypadkach), a nie przez niego samego.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin